تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - ایمنی در جوشکاری 1

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

سه شنبه 1 اردیبهشت 1388

ایمنی در جوشکاری 1

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   

                                                     ایمنی جوشكاری(۱)

از آنجا كه جوشكاری به عنوان كارگرم در صنعت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه لحاظ استفاده از دستگاههای مختلف كه از برق و گاز برای این كار استفاده می نمایند، باید هم از ایمنی دستگاههای برقی و همچنین از ایمنی سیلندرها اطلاعات كافی داشته باشیم.در این جزوه سعی شده است مواردی را در این رابطه به اطلاع شما برسانیم.

انواع جوشكاری:

به طور كلی میتوان به دو روش این كار را انجام داد :

*        جوشكاری برق

*       جوشكاری گاز

جوشكاری برق:

با استفاده از جریان برق (مستقیم) عملیات جوشكاری انجام میشود كه به دلیل استفاده از جریان برق،  موارد ایمنی برق شامل :سالم بودن كابل ها، وجود سیم ارت ، دو شاخه ،در پوش موتور ها در مرحله اول الزامی است .در مرحله بعد استفاده  از وسایل ایمنی جوشكاری  شامل :ماسك،عینك، لباس كار ضخیم، دستكش چرمی، كفش ایمنی ساق بلند و غیره

نگهداری و مراقبت از كابلهای جوشكاری :

فرسودگی كابلها در كارگاههای جوشكاری زیاد به چشم می خورد و علت آن عدم رعایت اصول حفاظتی در كارگاه می باشد از این رو نكاتی چند در مورد مراقبت از كابل ها را یادآور می شویم :

       از تاب خوردن بیش از حد كابل جلوگیری شود .

       از سقوط اجسام روی كابل جدا‏ خودداری شود .

       از تماس قطعات داغ و پاشیده شدن مذاب روی كابل جلوگیری شود.

       حدالمقدور كابل جوشكاری كوتاه و مناسب انتخاب گردد تا علاوه بر افت ولتاژ در اثر طویل بودن ، كابلها كمتر دچار آسیب گردند.

       از عبور وسایل حمل ونقل و كامیون و غیره از روی كابل جدا خودداری شود و در صورت ضرورت كابل از داخل لوله های فلزی مناسب ،به گونه ای كه خراشیده نگردد،عبور داده شود.

       پس از پایان كار كابلها به طور منظم جمع آوری و در محل مناسب نگهداری شوند.

جوشكاری با گاز :

بدلیل استفاده از گاز نكات زیر بایدمورد توجه قرار گیرد:

الف) بازرسی سیلندر ها :

 سالم بودن شیر ، عقربه های فشار سنج ، شیلنگ ها ، وجود در پوش ، نصب شیر یك طرفه بعد از مشعل و روی شیلنگ گاز یا اكسیژن و   flame arrestor، وسایل مخصوص حمل سیلندر، استاندارد بودن محل نگه داری سیلندر ها ، كنترل تاریخ ساخت سیلندر

ب) تفكیك سیلندر ها از یكدیگر بر اساس نوع گاز و انبار كردن آنها به طور جداگانه

ج) نحوه صحیح استفاده :

 شامل كنترل فشار استاندارد هر نوع سیلندر در  زمان مصرف  ،  اجتناب از مصرف موادی كه تركیب آنها با گاز موجود حا لت انفجار یا اشتعال  بوجود  می آورد (به طور مثال مواد چرب با اكسیژن خا لص كه تركیب انفجاری بوجود  می آورد) نقل و انتقال  صحیح با استفاده از وسایل چرخ دار ،  بستن كلیه شیرها پس از اتمام كار .

د)وسایل ایمنی لازم :

شامل عینك شیشه رنگی ، دستكش چرمی جوشكاری ، آچار مخصوص باز وبسته نمودن شیر آلات كه در زمان استفاده جرقه ای تولید نكند .

 موارد متفرقه:

 1-دستگاه سنگ فرز :

 از این وسیله در كار های مربوط به جوشكاری استفاده زیادی می شود كه در رابطه با آن رعایت نكات زیر الزامی است :

×           كابل برق دستگاه حتماَ دو شاخه داشته باشد .

×           صفحه محافظ و دستگیره نصب شده باشد .

×           در زمان تعویض صفحه سنگ ، حتماَ دوشاخه را از برق در آورده باشیم و به كلید دستگاه اكتفا نكنیم .

×           در زمان كار با دستگاه تا حد امكان آنرا از بدن خود دور نگه داریم .

×           در زمان كار به نوع صفحه سنگ مورد استفاده توجه نماییم ( در نوع 3 میلیمتری امكان شكسته شدن بیشتر است ).

×           تعمیر دستگاه فقط توسط افراد متخصص صورت پذیرد تا بتواند پس از تعمیر دور آنرا اندازه گیری نمایند .

×           دور سنگ با دور فرز یكسان باشد .

×           از سنگ فرز سیار بصورت ثابت استفاده نكنید زیرا خطر دزدیدن كار وگیر كردن آن بین حفاظ وشكستگی سنگ را در بر دارد .

×           قبل از شروع به كار بررسی نمایید كه سنگ فرز ترك نداشته باشد .

×           سنگ مخصوص برش سنگ وموزاییك با نوع مخصوص فلز تفاوت دارد بنابراین برای هر كار از سنگ مخصوص استفاده كنید .

×           سنگ با ضخامت 6 میلیمتر فقط برای صیقل دادن باید مورد استفاده قرار گیرد .

2) دستگاه گرم كننده الكترود (oven)

از آنجاییكه این دستگاهها برقی می باشند ، رعایت موارد ایمنی برق در مورد آنها الزامی است . همچنین به این امر هم باید توجه داشت كه به دلیل حرارت بالا در زمان خارج كردن الكترود از دستكش چرمی استفاده شود ودرب آن در زمان كار كردن قفل شود .

3) جوشكاری های خاص :

          به طور مثال جوشكاری با گازهای خنثی كه متداولترین آن آرگون می باشد ، در مورد كار با این مواد باید اطلاعت كافی از نوع كار و نیز اثرات احتمالی آن بر روی بدن داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات و وسایل لازم را تدارك ببینیم .

4)گازهای زیان آور :

            گاز های حاصل از سوخت وسوز الكترود یا دیگر مواد جوشكاری بخصوص در یك محیط بسته میتواند بر روی بدن انسان اثرات زیان آوری داشته باشد . بنابراین در زمان جوشكاری در چنین محیط هایی باید از ماسك تنفسی و تهویه استفاده كرد .

          همچنین در محیط های بسته از هواكش های مناسب جهت تهویه و خروج گازهای زیان آور استفاده نمود .

5) عینك های محافظ :

          همانطور كه پیش از این گفته شد یكی از وسایل ایمنی ، عینك میباشد كه می تواند سهم بسزایی در كاهش حوادث چشمی ایفا نماید ،زیرا در زمان جوشكاری در اغلب موارد بدلیل بی توجهی ، به گل جوش بدون استفاده از عینك محافظ تكانده میشود كه به دلیل داغ بودن اگر به چشم اصابت نماید ، می تواند باعث آسیب گردد .

موارد عمومی ایمنی درجوشكاری :

1-       مجوز كار معتبر (شامل تست گاز در محفظه های بسته وامكان بوجود آمدن اشتعال یا انفجار در محیط )

2-       نصب علائم هشدار دهنده در محل كار

3-       بازرسی منظم از دستگاهها و لوازم با تهیه نمودن چك لیست های لازم

4-       جوشكار باید از طرز كار خود و احتیاط هایی كه در مورد خودش و دیگران باید رعایت كند اطلاع داشته و به اهمیت دقت در جوشكاری واقف باشد.

5-       استفاده از وسایل ایمنی لازم كه در انواع جوشكاری باید مورد استفاده قرار گیرند.

6-       در صورتیكه جوشكاری در ارتفاع بیش از 5/1 متر انجام شود باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سقوط جوشكار در اثر برق گرفتگی یا خطاهای دیگر بعمل آید ، این كار ممكن است بوسیله نرده كشی و یا كمربند ایمنی وغیره بعمل آید.

7-       در موقعی كه جوشكاری متوقف می شود ، جوشكار باید كلید اصلی دستگاه را زده و مدار را قطع نماید.

8-       قبل از جوشكاری باید وسایل سنگین جوشكاری را كه روی چرخ سوار شده اند كاملا مهار كرد كه بطور اتفاقی شروع به حركت ننماید.

9-       پس از اتمام جوشكاری وقتی جوشكار محل تازه جوش را رها نمود و در جای دیگری مشغول جوشكاری میشود باید به ترتیب مناسبی آن منطقه را مشخص نماید كه سایر كارگران با آن برخورد نكرده و نسوزند.

.نكات ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق :

·               جوشكاری باید در جایی انجام گیرد كه مصالح آتش گیر در آنجا نباشد.

·         وقتی كه از دستگاه جوشكاری سیار استفاده می شود در هر محل جدید قبل از شروع جوشكاری باید بازرسی بعمل آید و خطرات احتمالی ایجاد حریق مورد بررسی قرار گیرد .

·         وقتی كه محل كار مشكوك باشد مسئله باید كتبا به مقامات صلاحیت دار اطلاع داده شده وكسب تكلیف گردد.

·         وقتی جوشكاری در مجاورت مواد آتش گیر صورت می گیرد باید دقت گردد كه ذرات مذاب و روباره گرم با مواد مزبور تماس پیدا نكند و باعث ایجاد حریق نشود . در صورتی كه دور كردن مواد مزبور از محل جوشكاری میسر نباشد در موقع جوشكاری باید روی آنها را با ورقه های سیمان و پنبه نسوز یا نظایر آن پوشانید.

 
 

 

نظرات() 
amoxil online
پنجشنبه 6 دی 1397 08:50 ب.ظ
sildenafil how old to buy
https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra for sale no prescription
how long does sildenafil 100mg take to work
buy online Order dapoxetine
hur används sildenafil
viagrauga.com
دوشنبه 12 آذر 1397 01:16 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagra prices[/url]
sildenafil free trial voucher http://viagrauga.com/
http://moeys-elibrary.org/?Brand_Cialis_Is_Generic_Of_Veega_From_Cascais
یکشنبه 4 آذر 1397 03:52 ب.ظ
Was sure thing leftover enwrapped applauded sir how find.
Colonised impression how enjoyed greater delight altered likewise shy.
Forthwith right surprisal expenses pastime nor replying she
she. Caliber tall nay many many time thus far to a lesser extent. Doubtful for answered nonpareil plump indulged margaret Sir shutters in collaboration.
Ladies so in entirely approximately whence in at. Heat he up bountiful react if.
Unsufferable is dissimilar entreaties oh on concluded.

Sincere deliberate article state ten regard showing had. Merely needed offer him elegance boy improved informed.

Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 11:39 ق.ظ

Very good facts. Regards!
cialis generico in farmacia cialis 5 mg funziona low dose cialis blood pressure safe dosage for cialis cialis with 2 days delivery sialis cialis price thailand prescription doctor cialis cialis prices only best offers 100mg cialis
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:44 ب.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick
visit this weblog on regular basis to take updated from latest news.
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 01:40 ب.ظ
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience concerning unpredicted feelings.
javad
سه شنبه 28 شهریور 1391 12:53 ب.ظ
آفرین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :