تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - گازها ٬ بخارات وفیوم های فلزی در جوشکاری(2)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

گازها

 

مونواکسید کربن

TLV-TWA : 25 ppm

از قوس جوشکاری بوجود می اید.

با سرعت داخل رگهای خونی جذب شده سبب سردرد سرگیجه و سستی می شود.غلظت زیاد ان میتواند سبب بی هوشی و در نتیجه مرگ شود.

هیدروژن فلوراید

TLV-C : 3ppm

از تجزیه روکش الکترودها بوجود می اید.

حاصل مواجهه کوتاه مدت ان سوزش و تحریک چشمها ومجاری تنفسی است. مواجهه زیاد با ان می تواند سبب اسیبهای ریوی کلیوی ٬ استخوانی وکبدی شود.اثرات مزمن ان سوزش مزمن بینی ٬ گلو و برونشی (نایچه) است.

اکسیدهای نیتروژن

TLV-TWA :  3 ppm

 TLV-STEL : 5 ppm

 

از قوس جوشکاری بوجود می اید.

در کمترین غلظت ها(ppm 25 -20 ) سبب تحریک و سوزش چشم ها بینی و گلو می شود.

اثرات مزمن ان شامل مشکلات ریوی از قبیل امفیزم است.

ازن

TLV-TWA :            

Heavywork:0.05        Moderate work : 0.08

Light work : 0.1   ppm                                                                          

از قوس جوشکاری مخصوصاً در طول قوس پلاسما و جوشگاری MIG/MAG بوجود میاید.

اثرات حاد ان شامل افزایش مایع درون ریه و هموراژی است.در غلظت های خیلی کم (مانند ppm 1)سر درد و خشکی چشمها ایجاد میشود.اثرات مزمن ان شامل تغییرات قابل توجه در عملکرد ریه است.

بخارات الی

 

الدهیدها

(مانند:فرمالدهید)

TLV-C :    25      ppm

از پوشش فلزات دارای رنگ (پایه رنگ وپیگمانها) متصاعد می شود.همچنین در حلالهای الی روغن چربی ٬ گریس و ... وجود دارد.

محرک و سوزش اور چشمها و مجاری تنفسی

دی ایزو سیانات ها

از فلزات رنگ شده توسط رنگهای پلی اورتان متصاعد می شود.

اثرات حاد ان شامل تحریک و سوزش چشم ها ٬ بینی  وگلواست. امکان ایجاد حساسیت ٬ ایجاد نشانه های اسم یا دیگر اثار حساسیتی  حتی در مواجهه بسیار کم

فسژن

TLV-TWA: 1 ppm

TLV-C :  0.1ppm

از فلزاتی که هنوز اثر پاک کردن روغن ٬ گریس و... هنوز روی انها باقی مانده متصاعد می شود.

فسژن از واکنش حلالها و تشعشع جوشکاری ایجاد میشود.

تحریک و سوزش شدید در چشم ها ٬ بینی وسیستم تنفسی

نشانه های ان معمولاً دیر ظاهر می شوند.

فسفین

TLV-TWA :  0.3 ppm

ازواکنش پوشش هایی که مانع زنگ زدن فلزات (زد زنگها) میشوند وتشعشع جوشکاری ایجاد می شوند.

اثرات حاد ان شامل تحریک و سوزش چشم ها و بینی است. به کلیه ها و دیگر ارگانها نیز اسیب می رساند.

 

 

 

• چگونه نشانه های مضروخطرناک مواجهه تشخیص داده شود ؟

بیشتر نشانه های مضر مواجهه اولیه در طول جوشکاری شبیه به هم هستند.انها شامل:تحریک و سوزش چشمها ٬ بینی ٬ سیستم تنفسی و گاهی اوقات پوست (مانند جرب نیکل Nickel itch در مواجهه با فیومهای نیکل) سرفه کردن ٬ تنگی نفس ٬ درد قفسه سینه ٬ سردرد ٬ حالت تهوع واستفراغ و خستگی هستند که می توانند از نشانه های مضر و پایدار ان باشند.چون این نشانه ها در بیشتر بیماریها متداول هستند تشخیص این که این علائم ٬ شغلی یا غیر شغلی هستند بسیار سخت هستند که فرد می تواند با تشریح کار و شرایط زندگی خود برای دکتر متخصص طب کار٬ وی  رابطه این علائم  با شغل را بهتر تشخیص دهد.

 

• چه زمانی گازها و فیوم ها بر سلامتی فرد تاثیر می گذارند ؟

گازها و فیوم ها به طور طبیعی بلافاصله مشکلات بهداشتی ایجاد نمی کنند ٬ اما اگر جوشکاری سالها ٬ در حالی که گازها ٬ بخارات و فیوم ها را بیش از حد مجاز OEL تنفس کرده باشد ٬ کار کند ٬ به طور یقین سالهای بعدی زندگی اش را با درد و رنج ادامه خواهد داد.

 

• خطرات جدی در جوشکاری به موارد زیر بستگی دارد :

-  پروسه جوشکاری

شامل انواع مختلف فلزاتی که ذر جوشکاری وجود دارد.

-  نوع فیومی که بوجود می اید.

برای مثال الکترود E6010 که برای فلزات کم کربن استفاده می شود ٬ مقدار زیادی ذرات اکسید اهن تولید می کند ٬ که نسبتاً غیر سمی هستند.اما الکترود E316-15 مقدار کمی فیوم های بسیار سمی کروم را تولید می کنند . بنابراین اینجا الکترود E316-15 به طور اشکاری خطرناک تر است .

 

• تعداد گازها ٬ بخارات و فیوم هائی که در طول جوشکاری تولید میشوند به موارد زیر بستگی دارد :

-  پروسه جوشکاری

-  جریان

-  ولتاژ

-  نوع الکترود مصرفی

-  قطبیت

 

• اگرفلزات رنگ شده ٬ دارای پوشش باشند یا از حلال ها هنوز روی انها باقی مانده باشد در انصورت جوشکاری بخارات الی بسیار سمی را تولید می کند.

 

• تحقیقات نشان داده که جوشکاری اهن با روکش پلی اورتان جوشکار را در برابر غلظتی معادل 25 برابر حد تماس مجاز OEL دی ایزوسیانات ها قرار می دهد.همچنین مقدار کمی از حلالهای الی کلرینه ٬ از قبیل تری کلرواتیلن یا تتراکلریدکربن ٬ که برای پاکسازی سطوح از روغن و چربی استفاده می شود ٬ میزان خطرناکی از گاز فسژن را تولید می کنند.

 

• چسب ها و حلال های فلزات جوشکاران را می توانند در معرض غلظت فرمالدهیدی معادل دو برابر مقدار مجاز قرار دهند. بنابر این لازم است که فلزات پس از پاک شدن توسط حلالهای کلرینه در جائی که تهویه کافی دارد خشک شده و سپس عمل جوشکاری روی انها صورت گیرد. ظروف نگهداری این محلول ها نیز نباید در ایستگاه جوشکاری نگهداری شوند زیرا اشعه های جوشکاری می توانند با انها واکنش دهند.

 

• جوشکاری داخل مخازن خطرات بیشتری نسبت به سایر جوشکاریها دارد زیرا جوشکاری مواد داخل مخزن را درون مخزن منتشر می کند.

 

• تهویه و نزدیکی جوشکار به ناحیه تشکیل قوس

میزان تهویه و مجاورت جوشکار در کار دو عامل مهمی هستند که در مواجهه جوشکار با  گازها ٬ بخارات و فیوم ها تاثیر می گذارند.

میزان تهویه موجود تعیین می کند که چه مقدارگاز٬ بخاریا فیوم برای چه مدت زمانی در هوای تنفسی کارگر باقی می مانند.

 

 • تحقیقات نشان می دهد که میزان مونواکسید کربن میتواند درصورت نا کافی بودن تهویه بهppm  500 برسد ٬ در صورتی که میزان OEL مونواکسید کربن برای 8 ساعت کاردر روز ppm 25 است.

 

• در ازمایشی که در ان میزان تهویه بسیار کم بود٬ مشاهده شد که برش حرارتی اهنی با پوشش سرب قرمز غلظتی معادل 1000 برابر حد تماس مجاز سرب OEL ٬ سرب تولید می کند.

 

• موقعیت و پوسچر بدن جوشکار در کار نیز در میزان ریسک مواجهه تاثیر دارد. برای مثال اگر جوشکار برای جوشکاری شبکه لوله ها خم شده باشد ٬ منطقه تنفسی او مستقیماً بالای قوس جوشکاری قرار دارد.

 

• حدود مواجهه فیوم ها

PEL  OSHA  : OSHA به طور متداول برای فیوم های جوشکاری حدودی را تعیین نکرده است.

REL  NIOSH : REL را NIOSH برای فیوم های جوشکاری (وکلیه ذرات) کمترین غلظت ممکن انها در نظر می گیرد.NIOSH اعتقاد دارد که فیوم های جوشکاری عامل بالقوه سرطانزائی هستند. (NIOSH 1994 )

TLV ACGIH : ACGIH برای فیوم های جوشکاری TLV-TWA حد مواجهه مجاز میانگین وزنی زمانی را mg/m3 5 در نظر می گیرد. (برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت در هفته ٬ ACGIH 1994, p.36 )

 

• مبنای در نظر گرفتن حدود

NIOSH مبنای حدود را ریسک سرطانزائی و بیماریهای تنفسی می داند. (1992 )

ACGIH مبنای حدود را ریسک اثرات سمی که عامل ان فیوم های جوشکاری هستند میداند. (ACGIH , p 1726 )       

 

                                                                                                                  

                          

                                              تهیه کننده : عباس فضلی

نظرات() 
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:58 ب.ظ

Thanks. Ample facts!

cialis canadian drugs how much does a cialis cost 40 mg cialis what if i take canadian cialis buy name brand cialis on line cialis pas cher paris cialis e hiv fast cialis online cialis online cialis australian price
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:48 ق.ظ

Valuable posts. Cheers!
cuanto cuesta cialis yaho cialis generico en mexico cialis coupons miglior cialis generico cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher safe dosage for cialis cialis para que sirve cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:20 ق.ظ

Information nicely taken..
sildenafil viagra where can i buy viagra without a prescription buy viagra pill uk online pharmacy viagra buy viagra online without prescription uk purchase of viagra buy viagra south africa buying viagra online australia viagra buy viagra online pharmacy viagra online order viagra
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:57 ب.ظ

Info nicely considered..
cialis tadalafil we like it safe cheap cialis canada discount drugs cialis we recommend cialis info cialis with 2 days delivery brand cialis generic cialis 5mg billiger generic low dose cialis cialis generico lilly viagra or cialis
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 07:20 ب.ظ

You have made your point.
cialis professional from usa chinese cialis 50 mg order cialis from india cialis 20 mg cut in half cialis online nederland buy online cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral how to purchase cialis on line acheter cialis meilleur pri cialis pills price each
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:02 ق.ظ

Amazing many of good knowledge!
cialis daily dose generic cialis online holland cialis efficacit cialis manufacturer coupon click now cialis from canada cialis authentique suisse venta de cialis canada purchase once a day cialis generic cialis at the pharmacy legalidad de comprar cialis
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:42 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with useful info to work on. You've
performed a formidable job and our entire community shall be thankful
to you.
chaturbate token generator torrent
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
are you using for this site? I'm getting fed up
of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
Lien
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:52 ب.ظ
Terrific work! This is the type of information that are supposed to be shared around the internet.

Disgrace on Google for no longer positioning this publish upper!

Come on over and visit my web site . Thanks =)
Jett
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:31 ق.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one!
It's on a entirely different subject but it has
pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of
colors!
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:55 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
I did however expertise a few technical points using this
web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your
respective intriguing content. Ensure that you update this
again soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :