تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - گازها ٬ بخارات وفیوم های فلزی در جوشکاری(2)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

گازها

 

مونواکسید کربن

TLV-TWA : 25 ppm

از قوس جوشکاری بوجود می اید.

با سرعت داخل رگهای خونی جذب شده سبب سردرد سرگیجه و سستی می شود.غلظت زیاد ان میتواند سبب بی هوشی و در نتیجه مرگ شود.

هیدروژن فلوراید

TLV-C : 3ppm

از تجزیه روکش الکترودها بوجود می اید.

حاصل مواجهه کوتاه مدت ان سوزش و تحریک چشمها ومجاری تنفسی است. مواجهه زیاد با ان می تواند سبب اسیبهای ریوی کلیوی ٬ استخوانی وکبدی شود.اثرات مزمن ان سوزش مزمن بینی ٬ گلو و برونشی (نایچه) است.

اکسیدهای نیتروژن

TLV-TWA :  3 ppm

 TLV-STEL : 5 ppm

 

از قوس جوشکاری بوجود می اید.

در کمترین غلظت ها(ppm 25 -20 ) سبب تحریک و سوزش چشم ها بینی و گلو می شود.

اثرات مزمن ان شامل مشکلات ریوی از قبیل امفیزم است.

ازن

TLV-TWA :            

Heavywork:0.05        Moderate work : 0.08

Light work : 0.1   ppm                                                                          

از قوس جوشکاری مخصوصاً در طول قوس پلاسما و جوشگاری MIG/MAG بوجود میاید.

اثرات حاد ان شامل افزایش مایع درون ریه و هموراژی است.در غلظت های خیلی کم (مانند ppm 1)سر درد و خشکی چشمها ایجاد میشود.اثرات مزمن ان شامل تغییرات قابل توجه در عملکرد ریه است.

بخارات الی

 

الدهیدها

(مانند:فرمالدهید)

TLV-C :    25      ppm

از پوشش فلزات دارای رنگ (پایه رنگ وپیگمانها) متصاعد می شود.همچنین در حلالهای الی روغن چربی ٬ گریس و ... وجود دارد.

محرک و سوزش اور چشمها و مجاری تنفسی

دی ایزو سیانات ها

از فلزات رنگ شده توسط رنگهای پلی اورتان متصاعد می شود.

اثرات حاد ان شامل تحریک و سوزش چشم ها ٬ بینی  وگلواست. امکان ایجاد حساسیت ٬ ایجاد نشانه های اسم یا دیگر اثار حساسیتی  حتی در مواجهه بسیار کم

فسژن

TLV-TWA: 1 ppm

TLV-C :  0.1ppm

از فلزاتی که هنوز اثر پاک کردن روغن ٬ گریس و... هنوز روی انها باقی مانده متصاعد می شود.

فسژن از واکنش حلالها و تشعشع جوشکاری ایجاد میشود.

تحریک و سوزش شدید در چشم ها ٬ بینی وسیستم تنفسی

نشانه های ان معمولاً دیر ظاهر می شوند.

فسفین

TLV-TWA :  0.3 ppm

ازواکنش پوشش هایی که مانع زنگ زدن فلزات (زد زنگها) میشوند وتشعشع جوشکاری ایجاد می شوند.

اثرات حاد ان شامل تحریک و سوزش چشم ها و بینی است. به کلیه ها و دیگر ارگانها نیز اسیب می رساند.

 

 

 

• چگونه نشانه های مضروخطرناک مواجهه تشخیص داده شود ؟

بیشتر نشانه های مضر مواجهه اولیه در طول جوشکاری شبیه به هم هستند.انها شامل:تحریک و سوزش چشمها ٬ بینی ٬ سیستم تنفسی و گاهی اوقات پوست (مانند جرب نیکل Nickel itch در مواجهه با فیومهای نیکل) سرفه کردن ٬ تنگی نفس ٬ درد قفسه سینه ٬ سردرد ٬ حالت تهوع واستفراغ و خستگی هستند که می توانند از نشانه های مضر و پایدار ان باشند.چون این نشانه ها در بیشتر بیماریها متداول هستند تشخیص این که این علائم ٬ شغلی یا غیر شغلی هستند بسیار سخت هستند که فرد می تواند با تشریح کار و شرایط زندگی خود برای دکتر متخصص طب کار٬ وی  رابطه این علائم  با شغل را بهتر تشخیص دهد.

 

• چه زمانی گازها و فیوم ها بر سلامتی فرد تاثیر می گذارند ؟

گازها و فیوم ها به طور طبیعی بلافاصله مشکلات بهداشتی ایجاد نمی کنند ٬ اما اگر جوشکاری سالها ٬ در حالی که گازها ٬ بخارات و فیوم ها را بیش از حد مجاز OEL تنفس کرده باشد ٬ کار کند ٬ به طور یقین سالهای بعدی زندگی اش را با درد و رنج ادامه خواهد داد.

 

• خطرات جدی در جوشکاری به موارد زیر بستگی دارد :

-  پروسه جوشکاری

شامل انواع مختلف فلزاتی که ذر جوشکاری وجود دارد.

-  نوع فیومی که بوجود می اید.

برای مثال الکترود E6010 که برای فلزات کم کربن استفاده می شود ٬ مقدار زیادی ذرات اکسید اهن تولید می کند ٬ که نسبتاً غیر سمی هستند.اما الکترود E316-15 مقدار کمی فیوم های بسیار سمی کروم را تولید می کنند . بنابراین اینجا الکترود E316-15 به طور اشکاری خطرناک تر است .

 

• تعداد گازها ٬ بخارات و فیوم هائی که در طول جوشکاری تولید میشوند به موارد زیر بستگی دارد :

-  پروسه جوشکاری

-  جریان

-  ولتاژ

-  نوع الکترود مصرفی

-  قطبیت

 

• اگرفلزات رنگ شده ٬ دارای پوشش باشند یا از حلال ها هنوز روی انها باقی مانده باشد در انصورت جوشکاری بخارات الی بسیار سمی را تولید می کند.

 

• تحقیقات نشان داده که جوشکاری اهن با روکش پلی اورتان جوشکار را در برابر غلظتی معادل 25 برابر حد تماس مجاز OEL دی ایزوسیانات ها قرار می دهد.همچنین مقدار کمی از حلالهای الی کلرینه ٬ از قبیل تری کلرواتیلن یا تتراکلریدکربن ٬ که برای پاکسازی سطوح از روغن و چربی استفاده می شود ٬ میزان خطرناکی از گاز فسژن را تولید می کنند.

 

• چسب ها و حلال های فلزات جوشکاران را می توانند در معرض غلظت فرمالدهیدی معادل دو برابر مقدار مجاز قرار دهند. بنابر این لازم است که فلزات پس از پاک شدن توسط حلالهای کلرینه در جائی که تهویه کافی دارد خشک شده و سپس عمل جوشکاری روی انها صورت گیرد. ظروف نگهداری این محلول ها نیز نباید در ایستگاه جوشکاری نگهداری شوند زیرا اشعه های جوشکاری می توانند با انها واکنش دهند.

 

• جوشکاری داخل مخازن خطرات بیشتری نسبت به سایر جوشکاریها دارد زیرا جوشکاری مواد داخل مخزن را درون مخزن منتشر می کند.

 

• تهویه و نزدیکی جوشکار به ناحیه تشکیل قوس

میزان تهویه و مجاورت جوشکار در کار دو عامل مهمی هستند که در مواجهه جوشکار با  گازها ٬ بخارات و فیوم ها تاثیر می گذارند.

میزان تهویه موجود تعیین می کند که چه مقدارگاز٬ بخاریا فیوم برای چه مدت زمانی در هوای تنفسی کارگر باقی می مانند.

 

 • تحقیقات نشان می دهد که میزان مونواکسید کربن میتواند درصورت نا کافی بودن تهویه بهppm  500 برسد ٬ در صورتی که میزان OEL مونواکسید کربن برای 8 ساعت کاردر روز ppm 25 است.

 

• در ازمایشی که در ان میزان تهویه بسیار کم بود٬ مشاهده شد که برش حرارتی اهنی با پوشش سرب قرمز غلظتی معادل 1000 برابر حد تماس مجاز سرب OEL ٬ سرب تولید می کند.

 

• موقعیت و پوسچر بدن جوشکار در کار نیز در میزان ریسک مواجهه تاثیر دارد. برای مثال اگر جوشکار برای جوشکاری شبکه لوله ها خم شده باشد ٬ منطقه تنفسی او مستقیماً بالای قوس جوشکاری قرار دارد.

 

• حدود مواجهه فیوم ها

PEL  OSHA  : OSHA به طور متداول برای فیوم های جوشکاری حدودی را تعیین نکرده است.

REL  NIOSH : REL را NIOSH برای فیوم های جوشکاری (وکلیه ذرات) کمترین غلظت ممکن انها در نظر می گیرد.NIOSH اعتقاد دارد که فیوم های جوشکاری عامل بالقوه سرطانزائی هستند. (NIOSH 1994 )

TLV ACGIH : ACGIH برای فیوم های جوشکاری TLV-TWA حد مواجهه مجاز میانگین وزنی زمانی را mg/m3 5 در نظر می گیرد. (برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت در هفته ٬ ACGIH 1994, p.36 )

 

• مبنای در نظر گرفتن حدود

NIOSH مبنای حدود را ریسک سرطانزائی و بیماریهای تنفسی می داند. (1992 )

ACGIH مبنای حدود را ریسک اثرات سمی که عامل ان فیوم های جوشکاری هستند میداند. (ACGIH , p 1726 )       

 

                                                                                                                  

                          

                                              تهیه کننده : عباس فضلی

نظرات() 
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:07 ب.ظ

Truly a lot of excellent knowledge!
click now cialis from canada cialis uk next day cialis name brand cheap cialis purchasing wow look it cialis mexico cialis tablets recommended site cialis kanada cialis patent expiration legalidad de comprar cialis we like it cialis price
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:12 ب.ظ

Cheers. An abundance of material.

cialis kaufen cialis 5 mg funziona cialis lowest price buy cialis online free generic cialis cialis savings card cialis 20mg prix en pharmacie cialis generisches kanada il cialis quanto costa cialis venta a domicilio
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Fantastic postings, Kudos!
cialis 20 mg best price comprar cialis navarr cialis 20 mg cialis tadalafil online enter site natural cialis cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost click now buy cialis brand does cialis cause gout il cialis quanto costa
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:18 ب.ظ

You suggested it really well.
cialis reviews cialis dosage recommendations where do you buy cialis cialis side effects when will generic cialis be available 200 cialis coupon if a woman takes a mans cialis precios cialis peru price cialis wal mart pharmacy i recommend cialis generico
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:07 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis efficacit buy original cialis warnings for cialis cost of cialis cvs deutschland cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis wir preise cialis for sale in europa cialis cipla best buy cialis pills
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Amazing loads of terrific material!
price cialis per pill cialis sicuro in linea cialis pills in singapore venta de cialis canada generic low dose cialis cialis dose 30mg cilas cialis price thailand cialis per paypa cialis online holland
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:47 ق.ظ

Fantastic advice. Thanks!
cialis generico in farmacia usa cialis online cialis tablets australia cialis prezzo di mercato generic cialis pro cialis venta a domicilio cialis for sale south africa does cialis cause gout prices on cialis 10 mg only now cialis for sale in us
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:40 ب.ظ

Amazing quite a lot of terrific information!
wow look it cialis mexico cialis bula cialis lowest price buy generic cialis tadalafilo cialis canadian drugs fast cialis online cialis para que sirve import cialis buy cialis uk no prescription
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of facts.

the best choice cialis woman order a sample of cialis generic cialis review uk cialis generique 5 mg opinioni cialis generico how do cialis pills work chinese cialis 50 mg side effects of cialis cialis uk next day viagra cialis levitra
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:02 ب.ظ

Many thanks. I like this!
cialis lowest price generic cialis soft gels cialis 10mg prix pharmaci canadian drugs generic cialis fast cialis online precios de cialis generico cialis price in bangalore cuanto cuesta cialis yaho cialis professional from usa the best site cialis tablets
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Useful data. Many thanks.
free generic cialis click now buy cialis brand cialis billig no prescription cialis cheap cialis online buying cialis in colombia cialis italia gratis cialis for bph prezzo cialis a buon mercato buying cialis overnight
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Wow a lot of helpful material!
cialis for sale online prescriptions cialis cialis 20 mg free generic cialis cost of cialis cvs opinioni cialis generico brand cialis nl buying brand cialis online acquisto online cialis generic cialis with dapoxetine
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Thank you, A lot of information.

prix cialis once a da generic cialis at walmart cialis 5mg prix ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day trial coupon we recommend cialis best buy cialis diario compra buy cialis online nz chinese cialis 50 mg cialis reviews
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:37 ب.ظ

You've made your point quite clearly!!
cialis alternative cialis online holland tadalafil 20 mg cialis italia gratis cialis kaufen buy online cialis 5mg free generic cialis callus interactions for cialis calis
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of information.

brand cialis nl we use it cialis online store cialis generico online cialis cost buy cialis sample pack cialis vs viagra dose size of cialis only here cialis pills cialis pills in singapore cialis uk next day
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:00 ب.ظ

Many thanks. I value it!
cialis dosage amounts we choice cialis uk precios cialis peru cialis soft tabs for sale cialis generisches kanada price cialis wal mart pharmacy cialis super kamagra cialis para que sirve cialis venta a domicilio cialis coupons printable
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Awesome facts. Thanks a lot.
cialis prices prezzo cialis a buon mercato cialis free trial canadian drugs generic cialis where to buy cialis in ontario only here cialis pills cialis dose 30mg cipla cialis online 200 cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen
Buy cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:20 ق.ظ

Kudos! Lots of data!

buy cialis sample pack deutschland cialis online non 5 mg cialis generici generic cialis at the pharmacy cialis generique cialis efficacit we choice free trial of cialis cialis generico milano cialis generic availability cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 03:22 ق.ظ

Amazing advice. With thanks!
cialis lowest price cialis rckenschmerzen cialis for sale in europa cialis generico in farmacia buy cialis uk no prescription cialis cuantos mg hay tarif cialis france we like it cialis soft gel cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pill online
most reliable canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 05:56 ق.ظ

Regards. An abundance of stuff.

canada pharmacies account canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada reviews canadian prescriptions online serc 24 mg buy viagra usa canadian pharmacy uk delivery canadian drug drugs for sale usa canadian pharmaceuticals for usa sales
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:33 ب.ظ

Kudos, Ample material!

acheter cialis meilleur pri generic cialis soft gels cialis manufacturer coupon cialis tablets cialis et insomni cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest cialis pills in singapore cialis patent expiration cialis 20mg prix en pharmacie
canadian pharmacy uk delivery
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:22 ق.ظ

Kudos, Quite a lot of information.

global pharmacy canada online pharmacy pharmacy onesource online pharmacies tech school canadian pharmacy king cialis from canada online pharmacies india canadian pharmacy uk delivery canadian discount pharmacies in canada most reliable canadian pharmacies
where can you buy viagra uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

You said it nicely.!
where to buy viagra uk how do i order viagra buy viagra in pharmacy buy viagra safely viagra purchase uk cheap sildenafil tablets buy viagra no prescription buy viagra online uk no prescription buy viagra brand buy viagra cheap
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:51 ق.ظ

Kudos. Numerous material!

cialis 30 day trial coupon cialis baratos compran uk cialis y deporte cialis 20 mg cialis with 2 days delivery cialis kaufen wo we use it 50 mg cialis dose cialis ahumada best generic drugs cialis cialis flussig
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:06 ب.ظ

Thank you! Good information!
we recommend cialis info cialis venta a domicilio viagra vs cialis how do cialis pills work 40 mg cialis what if i take cialis online deutschland import cialis tadalafil 20mg are there generic cialis cialis super acti
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:58 ب.ظ

Thanks. Ample facts!

cialis canadian drugs how much does a cialis cost 40 mg cialis what if i take canadian cialis buy name brand cialis on line cialis pas cher paris cialis e hiv fast cialis online cialis online cialis australian price
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:48 ق.ظ

Valuable posts. Cheers!
cuanto cuesta cialis yaho cialis generico en mexico cialis coupons miglior cialis generico cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher safe dosage for cialis cialis para que sirve cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:20 ق.ظ

Information nicely taken..
sildenafil viagra where can i buy viagra without a prescription buy viagra pill uk online pharmacy viagra buy viagra online without prescription uk purchase of viagra buy viagra south africa buying viagra online australia viagra buy viagra online pharmacy viagra online order viagra
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:57 ب.ظ

Info nicely considered..
cialis tadalafil we like it safe cheap cialis canada discount drugs cialis we recommend cialis info cialis with 2 days delivery brand cialis generic cialis 5mg billiger generic low dose cialis cialis generico lilly viagra or cialis
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 07:20 ب.ظ

You have made your point.
cialis professional from usa chinese cialis 50 mg order cialis from india cialis 20 mg cut in half cialis online nederland buy online cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral how to purchase cialis on line acheter cialis meilleur pri cialis pills price each
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :