تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - آسیبهای رگ به رگ شدگی (RSIs)

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

آسیبهای رگ به رگ شدگی (RSIs)

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   

 آسیبهای رگ به رگ شدگی (RSIs) چیست؟

 علائم آسیب كدام است؟

 عامل های مشخص آسیب های خطر چیستند؟

برای اجتناب از آسیب چه كار می توانم بكنم؟

تهیه کننده : معصومه نیكبخت کارشناس بهداشت حرفه ای


سوال: آسیبهای رگ به رگ شدگی (RSIs) چیست؟

 

پاسخ: RSIs بیماری تلقی نمی شوند در حالتی كه پاسخی هستند به نیازهای تكرار شونده و مفرط قرار گرفته روی بدن. صدها صدمه ی ناشی از كشش های تكرار شونده یا (RSIs) همه یك عامل ایجاد دارند: كشش های مفرط روی بافتهای نرم بدن ( تاندون ها، عصب ها، سیستم گردش و غیره)

این دردها هنگامی آغاز می شوند كه شما كاری را چندین بار انجام دهید، از كلیك كردن موس گرفته تا سرك كشیدن برای دیدن مانیتور. اگر بدن شما فرصتی برای التیام یافتن پیدا نكند، آسیب دیدگی افزایش می یابد و می تواند به تدریج توانائی انجام كار در شما را از بین ببرد.

 

RSI یك عبارت چتری عمومی برای این جراحتها هست كه سایر عبارتهای استفاده شده برای RSIs عبارتند از:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->CTD ضایعه ی ناهنجاری فزاینده

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> MSDآسیبهای استخوان ماهیچه ای

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->OOS سندرم استفاده ی بیش از حد شغلی

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->RMI صدمات ناشی از تكرا فعالیت

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->UEMSD آسیبهای استخوان ماهیجه ای شدید

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->WRULD ناهنجاری های اندامهای بالایی ناشی از كار كردن

 

مثالهای زیر از صدماتی است كه مشخصاً RSIs تلقی می شوند:

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Tenosynovitis التهاب پوشش تاندون

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Tendonitis التهاب تاندون

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Epicondylitis التهاب تاندون ها در جایی كه به استخوانهای بازو متصل می شوند.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->سندرم تونل كارپال – شرایطی كه هنگام كمپرس شدن عصب مدیان در تونل كارپال بوجود می آید.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->سندرم تونل كوبیتال – هنگام فشرده شدن عصب زند زیرین در جایی كه از بازو در نزدیكی آرنج می گذرد.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->سندرم خروجی Thoracic – بر عصب ها و رگهای خونی در گردن و شانه ها اثر می گذارد.

 

سوال: علائم آسیب كدام است؟

پاسخ: مشخصه های ظاهری صدمه عبارتند از كشیدگی، سوزش عمومی، درد خفیف، تپش، درد تیز، بی حسی، سوزن سوزن شدن، سوختن، ورم كردن، و كم شدن قدرت در نیمتنه بالایی (دستها، بازوها، شانه ها، و گردن.) بعضی از آسیبها به طور واضحی قابل مشاهده نیستند – سندرم تونل كارپال (CTS) یك مثالی از این امر است كه دستها بی حس می شوند و سوزن سوزن شدن و درد متناوباً در هنگام شب و در حالی كه تلاش برای خوابدن صورت می گیرد اتفاق می افتد.

وقتی فعالیتهای فیزیكی (كار، ورزش، فعالیتهای علاقه مندانه) تا حد آسیب رساندن افراط می شوند، خستگی مفرط عمومی معمولاً اولین نشانه ی فشار بیش از حد به بدن است. نشانه های این خستگی مفرط عمومی عبارتند از ناراحتی (درد)، از دست دادن نیرو، احساس لرزش در عضو آسیب دیده. این نشانه ها با ادامه یافتن فعالیت آسیب رساننده افزایش می یابد و معمولاً با متوقف كردنِ ساعتی یا دقیقه ای كار كاهش یافته یا از بین می رود. وقتی نشانه های خستگی ادامه پیدا می كند، حتی پس از استراحتی معمول، می تواند حاكی از این باشد كه اشكالی وجود دارد. اگر شما همچنان پس از استراحت شبانه خسته هستید و درد دارید، فعالیتی كه مورد سوال است ممكن است شما را تا حد آسیب رساندن تحت فشار قرار دهد.

 

سوال: اگر دردهای RSIداشتم باید چه كار كنم؟

 

پاسخ: در ابتدا، و از همه مهم تر، اگر در همه ی بدن احساس درد دارید، نیاز است كه به پزشك مراجعه كنید. تا جایی كه می توانید سریع این كار را انجام دهید كه تفاوت یك روز و دو روز می تواند موجب تفاوت بهبود بعد از یك استراحت كوتاه یا یك استراحت طولانی باشد كه موجب عذاب است. حتماً به پزشك مراجعه كنید. حالا حتماً هم لازم نیست كه پزشكی كه به او مراجعه كرده اید با این نوع از آسیب آشنا باشد. عموماً هر بیمارستانی با كلینیك درمان حرفه ای می تواند درمانهای خاص این آسیب ها را ارائه كند. منتظر نمانید و فكر كنید. برای ویزیت شدن به دكتر مراجعه كنید. اطلاعات ارائه شده در اینجا یا هر جزوه ی تدوین شده ی دیگری نباید با تشخیص های پزشك جایگزین شود.

 

سوال: عامل های مشخص آسیب های خطر چیستند؟

 

جواب: چندین فعالیت فیزیكی وجود دارد كه به عنوان عاملهای خطر برای RSI هستند درست مثل شرایط شخصی/پزشكی و محیطی/فیزیولوژیكی. در اینباره به طور خلاصه در قسمت بعد توضیح می دهیم:

فعالیت فیزیكی (شغل یا غیر شغل) عاملهای ریسك در موارد زیر شناخته شده اند:

<!--[if !supportLists]-->§         <!--[endif]--> تكرار – انجام دادن كاری با قسمت مشخصی از بدن به صورت تكراری

<!--[if !supportLists]-->§         <!--[endif]--> وضعیت بدن – قرار دادن مفصلی در حد نهایت توان حركت آن در هر جهتی بدون توجه به موقعیت خنثی مركزی آن

<!--[if !supportLists]-->§         <!--[endif]-->  نیرو – انجام دادن كاری با نیروی كششی ماهیچه ها

<!--[if !supportLists]-->§         <!--[endif]-->  تقلای استاتیك (ایستا) – نگه داشتن جسمی یا بدن در وضعیت ایستا

<!--[if !supportLists]-->§     <!--[endif]-->فشار تماسی – فشار مستقیم روی عصبها یا تاندون هابرای استراحت دادن به قسمتی از بدن در جهت خلاف یك سطح زاویه دار و سخت

 

توجه: بدن ما طوری طراحی شده است كه بتواند همه ی این كارها را انجام دهد، هر چند این وقتی صورت می گیرد كه به طور كلی كار كنند و برای زمان طولانی خطر آسیب افزایش می یابد. این امر چه برای كار چه برای بازی صدق می كند.

 

 

شرایط درمانی شخصی می تواند خطر آسیب را افزایش دهد. برای   CTS این شرایط در برگرفته می شود:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->دیابت

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->آرتیریت رماتوئید

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->بیماریهای تیروئیدی

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->نقرس

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->داشتن اضافه وزن یا اضافه وزن ناگهانی

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->شرایط هورمونها (حاملگی، رَحم برداری یا برداشتن تخمدانها)

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->احتباس بول (حاملگی، كنترل تولد، و افزایش ناگهی وزن)

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->آسیبهای قبلی

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->سیگار كشیدن نیز می تواند خطر را افزایش دهد

 

موضوعات محیطی/ فیزیولوژیكی كه می تواند در خطر آسیبها دخالت داشته باشد

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->كاهش اشتیاق به شغل

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->مرخصی های نامنظم

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->كارهای كسل كننده ( كم بودن تفاوت فعالیتها و سرعت آنها)

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->آناتومی محدود ( كمبود كنترل روی كارهای انجام شده)

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->استنباط از كارهای سخت و فشارهای كاری ( وقتهای مرده، مدیریت ضعیف)

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->ساپورت محدود از جانب سوپروایزرها یا همكاران

 

 

سوال: من برای اجتناب از آسیب چه كار می توانم بكنم؟

 

پاسخ: برای همه ی ما بهترین راه اجتناب از RSIs است. كلید عمومی این است كه از عاملهای آسیب بالا دوری كنیم – فعالیت كنید و در طول روز فعالیتهای فیزیكی مختلفی را انجام دهید. در ادامه راههایی ارائه شده كه شركتها و اشخاص برای سالم ماندن و سلامتی دنبال می كنند.

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->ارگونومی های مربوط به كار – طراحی فیزیكی محل كار ( محل كارها، وسایل آن، طراحی شغل) داشتن تاثیر زیاد بر كاری كه انجام می دهیم. قراردادن مناسب و طراحی تجهیزات كامپیوتری و سایر تجهیزات دفتری برای كاهش ریسك آسیب، یكی از مهم ترین اهداف ارگونومی است. عموماً وسایلی را كه اغلب استفاده می كنید در دسترس قرار دهید تا از كشش مداوم برای دسترسی به آنها جلوگیری كنید.

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->آگاهی از آسیب و سوماتیك – دانستن درباره ی عوامل و خطرات آسیبهای RSI و قادر بودن برای تشخیص علایم بیماری وقتی كه رخ می دهد قدم مهمی در اجتناب از آسیب است، همانطور كه باید از روشهای جلوگیری از آسیب و عوامل ایجاد آنها آگاهی داشت. در كنار این موارد موارد شغلی شخصی وجود دارد، مانند اینكه كا چقدر محكم به كیبورد فشار وارد می كنیم یا موس را چقدر فشار می دهیم، چگونه انگشتان، مچ دشت، بازوها و شانه ها را قرار می دهیم وقتی كار می كنیم، و كجا می توانیم مواردی را كه در طول روز به آنها احتیاج داریم را در دسترس قرار دهیم. ما معمولاً اهمیت چندانی به كارهایی كه انجام می دهیم نداریم تا اینكه بدن ما به ما خبر می دهد كه اشكالی وجود دارد. بسیاری از مردم وضعیت بدنی خود را نادیده می گیرند و با همان درد به فعالیت می پردازند. مهمترین مسئله در اینجا گوش كردن به بدن و استراحت كوچكی برای تغییر انجام دادن فعالیتی است كه در حال آسیب رساندن است یا كمك گرفتن. راههای مختلفی وجود دارد تا درباره ی بدن خود بیشتر بدانیم و بدانیم چگونه حركت می كنند كه شامل آموزشهای كلاسیك ارائه شده توسط درمانهای شغلی یا بهداشت حرفه است.

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->سلامتی عمومی – مراقبت از خویشتن با خوردن مواد مغذی و كشش و تمرین می تواند بدن ما را برای فشارهای روزانه ای كه بر آن وارد می كنیم آماده سازد. عاملهای خطر شخصی/ پزشكی مختلفی می تواند در هنگام استراحت برای مطالعه ارائه شود تا بتوانیم از خودمان و بدنمان مراقبت كنیم.

 

سوال: خیلی دیر شده! من آسیب دیده ام. چه كسی می تواند به من كمك كند؟

 

پاسخ: افراد حرفه ای مختلفی به طور مستقیم و غیر مستقیم با RSIs می توانند سروكار داشته باشند. در قدم اول، نیاز دارید كه یك متخصص سلامتی را بیابید كه درباره ی RSIs مطلع باشد،آسیب شما تشخیص داده شود، و آسیبتان مورد درمان قرار گیرد. منابع اطلاعاتی زیادی در مورد RSIs  وجود دارد.    

لازم است بدانید كه تاجای كه می توانید باید راجع به آسیب خود بدانید و اطلاعات شخصی در مورد جلوگیری از افزایش جراحت در آینده و جراحت دوباره بدست آورید. دیگران نمی توانند این كار را برای شما انجام دهند. برخلاف سایر جراحتها كه می توانید به دكتر مراجعه كرده و مورد درمان قرار گیرید، در مورد RSIs كاملاً متفاوت است.

متاسفانه، RSIsاغلب تبعاتی در قانون كار كارگران دارد. RSIs مواردی هستند كه در موارد قانونی از زمان تاسیس OSHA فدرال وارد شده اند تا استانداردهای ارگونومیكی بوجود آیند.

 

سوال: چه محصولاتی می تواند كمك كند؟

 

پاسخ: خوشبختانه در تمام موارد بالا ذكر كردیم كه دوری از RSIs بهترین گزینه است تا ترمیم آن. محصولاتی كه می توانند به ریسك‌ آسیب كمك كنند در بالا توضیح داده شد، اما لازم است قسمتی از یك برنامه برای آسیب شما و نوع كار انجام شده در آید. در زیر لیستی از محصولات و توضیح مختصری از آنها ارائه شده است:

اسباب و وسایل – چیزی كه روی آن می نشینید، مواردی كه كامپیوتر و وسایل دفتر روی آن قرار گرفته اند، و اینكه چگونه مرتب شده اند و قرار گرفته اند، مسلماً بیشترین اثر را روی توانایی شما در كار با خطرات كاهش یافته دارد.

 

كیبوردها – كیبوردها دارای طراحی های مختلفی هستند كه بر اساس مطالعه در سه دهه ی اخیر ساخته شده اند. طراحی های مختلف كیبوردها وجود دارند كه می توانند در جهت دانستن وضعیت مربوط به استفاده از كیبوردها كمك كنند.

لازم است درك كنیم كه تكنیك تایپ كردن و جایی كه كیبورد را برای استفاده در انجا قرار می دهید، مهم است، اگرچه از طاحی خود كیبورد مهم تر نیست.

 

نرم افزار تشخیص گفتگو – برای كسانی كه با استفاده از كامپیوترها دچار صدمه شده اند، استفاده از این نرم افزار یك ابزار مناسب است تا بتوانند كارشان را انجام دهند.

این یك تكنولوژی پیشرفته است كه نیاز به آموزش دارد و می تواند به كسانی كه با این پدیده آشنایی دارند بسیار كمك كند.

چنانچه شما فقط كنجكاو هستید، كمی صبر كنید- محصولات بهتری با سرعت راهی بازار می شوند.

 

وسایل اشاره كننده -  بچلان، بچرخان، لمس كن، به آن نگاه كن، آن را در مقابل چشمانت در آسمان به پرواز در بیاور، نرم افزارهای بسیاری وجود دارند كه به شما اجازه می دهند نشانگر موس خود را روی صفحه به حركت در آورید. بسیاری از آسیب ها برای همین جانور كوچك (موس) است، در كنار اینكه ما چطور از آن استفاده می كنیم. وسایل جانبی شرایطی را بوجود می آورند كه نیازمند فیزیك متفاوت است و بنابراین شرایطی را بوجود می آورند كه از آسیب جلوگیری كنند.

چنانچه وسایل را عوض كنید یا نحوه ی استفاده از آنها را تغییر دهید، كماكان در معرض خطر هستید اگر مراقب متد استفاده از آن نباشید و به آن به صورت متناوب استراحت و كشش دهید.

 

لوازم جانبی – لوازم ریز مفیدی كه برای استراحت مچها تا پاها وجود دارد . لوازم جانبی مبلمان، اداری، و كامپیوتر می تواند به نگه داشتن وضعیت خنثی بدن و كاهش استاتیك و فشارهای ایجادكننده ی RSIs كمك كند.

بسیاری از لوازم جانبی به عنوان تعمیرات سریع ، كمك های جانبی، یا كراچ نامگزاری شده اند زیرا برخی اوقات با یك آگاهی دادن كوچك به بدن، تكنیك مناسب تایپ/موس گرفتن، و داشتن تنظیم محیط كار، برخی از این لوازم جانبی ممكن است اصلاً مورد استفاده قرار نگیرند.

 نرم افزار -  برخی اوقات فقط خیلی سخت است كه یادمان باشد كه محیط كار خود را كه در آن با یك همكار سیلیكونی شریك هستیم و پشت كامپیوتر می نشینیم تغییر دهیم. لیستی از نرم افزارها وجود دارد كه می تواند به شما یاد آوری كند كه یك استراحت داشته باشید، ورزش كششی كنید، و شما را به بهترین حالت ارگونومی هدایت كنند در حالی كه پشت كامپیوتر خودتان هستید.

از نرم افزارهای مجانی تا نرم افزارهایی كه صدها دلار می ارزند، ارزش دارد كه چیزی را كه كمك كننده است چك كنیم. از نیازهای نرم افزاری كامپیوتر مطمئن شوید چرا كه بسیاری از این پكیج ها دارای گرافیك بالایی هستند و فیلمها و انیمیشن هایی در آنها هست. افرادی كه آسیب دیده هستند باید در مورد تمیرینات فیزیك با پزشك خود مشورت كنند.

 

رسیلر ها – برخی از محصولات به راحتی در فروشگاههای رایانه اطراف شما موجود است یا می توانید در اینترنت بیابید اما برخی از محصولات تخصصی فقط از طریق رسیلر ها موجودند كه روی ارگونومیك بودن تاكید دارند.

اگر شما بدانید كه به چه چیزی احتیاج دارد، كاتالوگ یا وب سایت مورد نظر می تواند به شما بیشتر كمك كند بخصوص اگر شما بیمه سیاست بازگرداندن خوبی داشته باشید. اگر احتیاج به كمك بیشتری دارید به ریسلر های محلی مراجعه كنید كه بتوانید ابتدا محصول مورد نظر را امتحان كنید، كه این امر برای بیشتر نرم افزارها پیشنهاد می شود(بخصوص كیبورد ها و صندلی ها) بسیاری از ریسلرها به شما اجازه می دهند آیتم مورد نظر را قرض بگیرید تا در محل كار از انجام كار آن مطمئن شوید.

نظرات() 
How do you get rid of Achilles tendonitis?
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:59 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a
new scheme in our community. Your web site provided us with
valuable information to work on. You have done a formidable job and
our whole community will be grateful to you.
ludiemischo.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 04:41 ب.ظ
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
just wondering if you get a lot of spam responses? If so how
do you protect against it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :