تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - ایمنی برق

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

شنبه 7 دی 1387

ایمنی برق

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   

ایمنی برق(۱)

            در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد.

جریان برق :

جریان برق را با واحد امپر نشان می‌دهند كه بر دو نوع می‌باشد:

1.       جریان مستقیم(DC) : جریان برق حاصل از ژنراتورها و باطری ها از این نوع می‌باشد.

2.       جریان متناوب (AC):جریان برق شبكه شهری از این نوع می‌باشد.

ایمنی برق(۱)

            در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد.

جریان برق :

جریان برق را با واحد امپر نشان می‌دهند كه بر دو نوع می‌باشد:

1.       جریان مستقیم(DC) : جریان برق حاصل از ژنراتورها و باطری ها از این نوع می‌باشد.

2.       جریان متناوب (AC):جریان برق شبكه شهری از این نوع می‌باشد.

ولتاژ برق :

            اندازه گیری فشار الكتریكی رابا ولت نشان می‌دهند كه در صنعت به سه دسته زیر تقسیم می شود:

1.       ولتاژ بالا كه از 650 ولت به بالا می‌باشد.

2.       ولتاژ متوسط كه بین 250 تا 650 ولت می‌باشد.

3.       ولتاژ پائین كه از 250 ولت كمتر است.

توضیح : ولتاژ پائین از نظر ایمنی ولتاژ زیر 25 ولت می‌باشد.

مقاومت الكتریكی :

            مقاومت در برابر جریان الكتریسیته را مقاومت الكتریكی گویند و واحد اندازه گیری آن اهم می‌باشد.جدول زیر مقاومت بدن انسان را در مقابل جریان الكتریسیته نشان می‌دهد.

مقاومت بر حسب اهم

اجزای بدن

100000 تا 600000

پوست خشك

1000

پوست خیس

400 تا 600

دست و یا اندام داخلی

100

گوش تا گوش

 سیستم ارت وسایل برقی :

            ازآنجائی كه مقاومت سیم در برابر جریان برق از مقاومت بدن انسان كمتر است چنانچه دستگاه برقی ما بوسیله یك سیم به زمین وصل شود ، جریان برق از طریق این سیم به زمین منتقل خواهد شد.دستگاههای برقی سیار بوسیله سیمی كه در دو شاخه آن تعبیه شده به پریز مخصوص متصل می گردد. برای دستگاهها و سازههای بزرگ باید تمامی كابلها به یك نقطه به نام چاه ارت EARTH PEAT  متصل گردند.

فیوز :

            وسیله ای است برای قطع جریان برق ، در حقیقت فیوز شیر اطمینان برق است. زمانیكه بار الكتریكی مدار بیش از مقدار مجاز باشد قبل از اینكه این امر باعث سوختن و یا جرقه الكتریكی در دستگاه بشود ،فیوز می‌سوزد.

انواع فیوزها :

1.       فیوز خط هوایی یا حلقه ای

2.       فیوز دو شاخه ای

3.       فیوز فشنگی

4.       فیوز اتوماتیك

5.       فیوز استوانه ای

باید توجه داشت كه هر یك از این فیوزها برای جریان خاصی طراحی شدهاند و استفاده نامناسب از آنها می تواند موجب آسیب رسیدن به شخص یا دستگاه گردد.

پارهای از اصول اولیه ایمنی برق :

1.       قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتماً مجوز لازم را اخذ نمائید.

2.       قبل از شروع به كار (تعمیر) كلید اصلی برق شبكه را قطع نموده و درب جعبه تقسیم را قفل نمائید.

3.       چنانچه امكان قفل كردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فیوز جریان را قطع نمائید.

4.       در صورت امكان برچسب تعمیرات نیز زده شود.

5.       فقط برقكاران اجازه كار بر روی شبكه یا دستگاه ها را دارند.

6.       تمامی دستگاههای برقی باید دارای سیم ارت باشند.

7.       تمامی كابلهای معیوب باید تعویض شوند.

8.       از هر كابل فقط یك انشعاب گرفته شود.

9.       تمامی دستگاهها باید دو شاخه داشته باشند.

10.    برای تعمیر یك وسیله برقی حتماً باید دو شاخه آنرا در آورید.

11.    در كارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نكنید.

12.    هیچگاه دو شاخه را با كشیدن كابل از پریز جدا نكنید.

13.    هرگز یك سیم برق لخت را لمس نكنید.

14.    در زمان حفاری اگر به كابل برقی برخورد نمودید قبل از هر كاری به مسئولین اطلاع دهید.

15.    توجه داشته باشید كه كار در زمین های مرطوب با وسایل برقی می تواند منجر به برق گرفتگی شود.

16.    فقط دستگاههایی كه ولتاژ آنها كمتر از 25 ولت باشد ، خطر برق گرفتگی در آنها كاهش یافته است.

17.    كابلهای برق كه در مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه هستندرا حتماً باید از درون یك لوله یا چیزی شبیه آن عبور داد.

18.    برای هر دستگاه فیوز مناسب را استفاده نموده و فیوزهای سوخته را برای استفاده مجدد سیم پیچی نكنید.

19.    هیچگاه كابل دستگاهی كه گیر كرده است را با فشار نكشید بلكه به آرامی آنرا رها كنید.

20.    توجه داشته باشید كه آتش سوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر خاموش نمود ، استفاده از آب خطرناك است.

21.    در صورتی که قبل از شروع تعمیرات ، محیط ایمن سازی می‌شود باید پس از اتمام عملیات و برقرار کردن مدار ، علائم هشدار دهنده و بطور کلی تجهیزات ایمنی‌ سازی محیط برداشته شود .

اقداماتی كه برای نجات شخص برق گرفته می توان انجام داد عبارتست از :

1-      قطع مدار برق

2-      رها کردن شخص برق گرفته از مدار

3-      تنفس مصنوعی

4-      رساندن به پزشک

مرگ در اثر برق گرفتگی معمولاً نتیجه مستقیم دو چیز است :

ý      بهم ریختن كار منظم قلب

ý      متوقف شدن دستگاه تنفس

یك تماس جزئی با سیم یا وسایل برقی انسان را به سرعت نابود میكند و چنانچه مسیر برق گرفتگی از سمت چپ بدن یا از سمت سر باشد خطرناك تر است.

مسئله مهم در برق گرفتگی تنفس مصنوعی می باشد كه باید در كمتر از 3 دقیقه پس از برق گرفتگی با انجام این كار جریان تنفس را به حالت عادی بازگردانیم.

            مصدوم را به پشت بخوابانید و بلوز كار یا كت خود را تا كنید و با قرار دادن آن زیر شاته ، بطوری كه سر به عقب كشیده شود ، پهلوی سر مصدوم قرار گیرید و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی انجام دهید.

 

 


 

 

  

ایمنی برق(۲)

Electrical safety

 

-بخش HSE : بخش تدوین کننده دستورالعملها و قوانین HSE در کارخانجات و ناظر براجرای آنها .

 واحد HSE : واحد اجرای قوانین و دستورالعملهای HSE در کارخانه .

  منظور از حفاظت افراد دربرابر تماس مستقیم که در این مبحث مطرح می شود ، کلیه مقررات و قوانینی می باشد که برای حفاظت پرسنل از خطراتی که در هنگام لمس تجهیزات برقدار ممکن است پیش بیاید .

 حداکثر ولتاژ ایمن به ولتاژ اسمی گفته می شود که در بین هادیها از 42 ولت و در بین سیمهای فاز و نول مدارها از 24 ولت تجاوز نکند . در مورد مدارهائی که زیر بار نیستنداین مقادیر به ترتیب نباید از 50 و 29 ولت تجاوز نماید (موثرترین نتیجه فرکانس 60-50 هرتز خواهد بود . )

ولتاژ تماسی ، بخشی از ولتاژ نشتی یا ولتاژ تخلیه شده به زمین می باشد که ممکن است در معرض تماس افراد قرار گیرد .

 اتصال زمین یاسیستم ارت عبارت است از متصل کردن بدنه تجهیزات به نحوی که اطمینان حاصل شود درصورت هر گونه نقص الکتریکی ، ولتاژ فورا و بدون هیچگونه خطری به زمین تخلیه خواهدشد .

2-      مسئولیتها :

4-1- مسئولیت نگهداری صحیح و بازرسی قبل از شروع کار در خصوص کابلهای نرم (انعطاف پذیر) وسائل برقی قابل حمل و نقل بعهده کارگر و سرکارگر مربوطه است .

4-2- مسئولیت بازو بسته نمودن در تابلوهای برق و یا هرگونه تعمیر و یا تغییری در سیستم تابلوها و یا راه اندازی و برقراری مجدد جریان برق بعهده افراد ذیصلاح مجرب برقکار  که قبلا از واحد برق کارخانه به واحد HSE کارخانه معرفی شده اند می باشد .

4-3- مسئولیت علامتگذاری و تعیین مشخصات کلیه انواع قطع کننده های مدارهای برقی د رکاخانه بعهده رئیس واحد برق کارخانه است .

4-4- مسئولیت بازرسی دوره ای و هرگونه تست و آزمایشی بر روی تجهیزات برقی از قبیل کابلها ، قطع کننده های مدار ، فیوزها ، کلیدها و ... و در نهایت رد یا قبول نمودن انها بعهده کارشناسان واحد برق و HSE  کارخانه است . 

5-4- در صورت نیاز به اخذ مجوز کار (بند 5-21 ) سرپرست مربوطه ملزم به آگاه نمودن واحد HSE کارخانه و نیز اخذ مجوز لازم باشد .

6-4- جهت صدور مجوز کار ، واحد HSE  کارخانه ملزم به بازرسی شرایط کار و افراد از نظر رعایت سلامت و ایمنی لازم می باشد . 

نظرات() 
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Amazing lots of superb material.
price cialis wal mart pharmacy enter site very cheap cialis viagra vs cialis cialis online holland cialis daily new zealand cialis kaufen wo enter site very cheap cialis canadian drugs generic cialis cialis patent expiration cialis uk next day
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Cheers. Loads of tips!

cialis farmacias guadalajara cialis baratos compran uk cialis 50 mg soft tab price cialis per pill american pharmacy cialis buy original cialis try it no rx cialis tadalafil 5mg we like it cialis soft gel cialis australia org
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 04:21 ب.ظ

Fantastic content. With thanks!
cialis coupons generic cialis with dapoxetine buy cialis online legal only best offers 100mg cialis acheter cialis kamagra acheter cialis meilleur pri prices on cialis 10 mg cost of cialis per pill cialis tablets cialis sans ordonnance
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 04:59 ق.ظ

You expressed that adequately!
what is cialis we use it cialis online store precios de cialis generico cialis flussig cialis 5 mg schweiz cialis daily new zealand cialis 100 mg 30 tablet cialis pills price each cialis rezeptfrei sterreich we use it cialis online store
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 04:53 ب.ظ

You actually said that really well.
comprar cialis 10 espa241a click here take cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg billiger cialis online nederland cialis for sale in europa deutschland cialis online cialis 20 mg best price precios de cialis generico the best site cialis tablets
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 04:42 ق.ظ

You actually reported this really well!
look here cialis cheap canada cialis 20mg preis cf opinioni cialis generico cost of cialis cvs cialis preise schweiz cialis canada prezzo di cialis in bulgaria cialis lilly tadalafi 5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:17 ب.ظ

You stated that exceptionally well.
order generic cialis online cialis 5 mg schweiz rx cialis para comprar enter site 20 mg cialis cost cialis vs viagra cialis pills price each 200 cialis coupon best generic drugs cialis cilas walgreens price for cialis
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:20 ق.ظ

Regards! Numerous forum posts.

cialis alternative click now cialis from canada cialis e hiv cialis with 2 days delivery cialis lowest price warnings for cialis cialis australian price the best site cialis tablets buy original cialis acquistare cialis internet
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:53 ب.ظ

Amazing stuff. Many thanks.
cialis 5 effetti collaterali cialis generika wow cialis tadalafil 100mg rezeptfrei cialis apotheke look here cialis order on line buy cialis online cialis for sale in europa safe dosage for cialis cialis billig try it no rx cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Wonderful facts, With thanks.
buy cialis uk no prescription free generic cialis cialis online holland how to purchase cialis on line prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio precios cialis peru cialis para que sirve tadalafil 20mg when will generic cialis be available
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 04:41 ب.ظ

Really a good deal of helpful tips.
generic cialis in vietnam cialis farmacias guadalajara we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg cialis cost wow cialis tadalafil 100mg cialis reviews cialis italia gratis precios de cialis generico only here cialis pills
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:55 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of forum posts.

buying cialis overnight cialis 20 mg best price the best site cialis tablets best generic drugs cialis generic cialis 20mg uk when can i take another cialis cialis canada cialis 20 mg cut in half if a woman takes a mans cialis cialis generic
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:33 ب.ظ

You stated that terrifically.
buy cialis uk no prescription where do you buy cialis click here cialis daily uk buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis order generic cialis online where do you buy cialis cialis en 24 hora enter site natural cialis tadalafil 10 mg
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:41 ق.ظ

Many thanks, Plenty of forum posts!

cialis 5 mg generic cialis pill online cialis pills price each cialis lowest price cialis 5mg buying cialis overnight buy cialis online cheapest cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico generic for cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:54 ب.ظ

Very good data. Regards.
import cialis prescription doctor cialis acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico opinioni cialis generico cilas cialis wir preise callus cialis online napol cialis coupons
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Kudos. Good information.
cialis dosage recommendations cialis prices in england cialis australian price we choice cialis uk comprar cialis navarr only now cialis 20 mg brand cialis nl cialis kaufen generic cialis review uk free cialis
levitra
جمعه 20 مهر 1397 07:30 ق.ظ

Cheers. I enjoy it.
vardenafil 20mg buy levitra 10mg buy levitra online levitra 20mg buy levitra 10mg buy levitra online buy levitra online levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg buy levitra 10mg
Cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 12:10 ب.ظ

Tips clearly taken!!
cialis super kamagra cialis 5 mg schweiz cialis pills boards cialis online nederland where cheapest cialis click here take cialis best generic drugs cialis link for you cialis price low dose cialis blood pressure the best site cialis tablets
canada pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:00 ق.ظ

You made your point extremely well!!
prescriptions from canada without canada pharmacies canada drugs drugstore online cialis canadian pharmacy buy viagra 25mg pharmacy buy viagrow pro drugs for sale in canada canadian pharmacies that are legit
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:58 ب.ظ

Regards, Plenty of facts!

viagra vs cialis vs levitra cialis savings card cialis dosage amounts cialis mit grapefruitsaft india cialis 100mg cost ou acheter du cialis pas cher cialis canada on line we recommend cialis best buy cialis 50 mg soft tab cialis canadian drugs
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:00 ق.ظ

Great facts, Thank you.
viagra online canadian pharmacy buy viagra safely generic viagra rx sildenafil viagra alternative where can i order viagra online buy viagra pharmacy viagra price order sildenafil buy viagra online without rx
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:29 ق.ظ

Kudos. Loads of facts.

cialis herbs cialis great britain cialis super acti cialis 100mg suppliers acheter cialis kamagra cialis free trial generic cialis 20mg uk generic cialis levitra generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:35 ب.ظ

Thank you! Ample info!

cialis cuantos mg hay chinese cialis 50 mg we choice cialis pfizer india price cialis wal mart pharmacy cialis generico cialis australia org sialis cialis reviews venta cialis en espaa cialis 5mg
http://viabiovit.com/viagra-prescription-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:42 ق.ظ

Amazing quite a lot of amazing information.
buy real viagra sildenafil or viagra order viagra online no prescription buy viagra online canada no prescription viagra buy pharmacy viagra online order viagra can you buy viagra in stores price for viagra viagra pharmacy
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:26 ب.ظ

Regards. Ample advice.

cialis coupons trusted tabled cialis softabs cialis pills in singapore cialis daily cialis venta a domicilio cialis 5mg cialis daily new zealand cialis en 24 hora cialis generico milano buy cialis online nz
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:19 ق.ظ

You actually said this effectively.
purchasing cialis on the internet cialis professional yohimbe we choice cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis online holland cialis professional yohimbe cialis vs viagra click here cialis daily uk cialis daily new zealand cialis name brand cheap
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:41 ب.ظ

Really a good deal of beneficial tips.
viagra online cheap viagra professional buy viagra prescription cheap online pharmacy no prescription sildenafil uk online where to buy real viagra online buy generic viagra with paypal online viagra purchase were to buy viagra viagra uk price
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 06:37 ق.ظ

With thanks! Valuable stuff.
when will generic cialis be available cialis lilly tadalafi cialis prezzo di mercato cialis soft tabs for sale cialis en mexico precio order cialis from india cialis kaufen bankberweisung cialis canadian drugs tadalafil 20 mg acheter du cialis a geneve
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:27 ب.ظ

You actually mentioned this superbly!
cialis tablets cialis baratos compran uk safe site to buy cialis online generic cialis cialis 20mg generic low dose cialis cialis tadalafil recommended site cialis kanada brand cialis nl cialis 5mg
Sue
جمعه 17 آذر 1396 09:34 ب.ظ
Hi there! This is my first comment here so I just wanted to
give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :