تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - ایمنی برق

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

شنبه 7 دی 1387

ایمنی برق

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   

ایمنی برق(۱)

            در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد.

جریان برق :

جریان برق را با واحد امپر نشان می‌دهند كه بر دو نوع می‌باشد:

1.       جریان مستقیم(DC) : جریان برق حاصل از ژنراتورها و باطری ها از این نوع می‌باشد.

2.       جریان متناوب (AC):جریان برق شبكه شهری از این نوع می‌باشد.

ایمنی برق(۱)

            در صنعت برق اگر ایمنی رعایت نشود ، خطر برق گرفتگی حتمی است. بنابراین قبل از دست زدن به سیم یا ادوات برقی جهت تعمیر و یا هر گونه بازرسی بایستی حتماً جریان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید كه جریان برق وجود ندارد و آزمایش وجود یا عدم وجود جریان برق توسط فازمتر صورت میگیرد.

جریان برق :

جریان برق را با واحد امپر نشان می‌دهند كه بر دو نوع می‌باشد:

1.       جریان مستقیم(DC) : جریان برق حاصل از ژنراتورها و باطری ها از این نوع می‌باشد.

2.       جریان متناوب (AC):جریان برق شبكه شهری از این نوع می‌باشد.

ولتاژ برق :

            اندازه گیری فشار الكتریكی رابا ولت نشان می‌دهند كه در صنعت به سه دسته زیر تقسیم می شود:

1.       ولتاژ بالا كه از 650 ولت به بالا می‌باشد.

2.       ولتاژ متوسط كه بین 250 تا 650 ولت می‌باشد.

3.       ولتاژ پائین كه از 250 ولت كمتر است.

توضیح : ولتاژ پائین از نظر ایمنی ولتاژ زیر 25 ولت می‌باشد.

مقاومت الكتریكی :

            مقاومت در برابر جریان الكتریسیته را مقاومت الكتریكی گویند و واحد اندازه گیری آن اهم می‌باشد.جدول زیر مقاومت بدن انسان را در مقابل جریان الكتریسیته نشان می‌دهد.

مقاومت بر حسب اهم

اجزای بدن

100000 تا 600000

پوست خشك

1000

پوست خیس

400 تا 600

دست و یا اندام داخلی

100

گوش تا گوش

 سیستم ارت وسایل برقی :

            ازآنجائی كه مقاومت سیم در برابر جریان برق از مقاومت بدن انسان كمتر است چنانچه دستگاه برقی ما بوسیله یك سیم به زمین وصل شود ، جریان برق از طریق این سیم به زمین منتقل خواهد شد.دستگاههای برقی سیار بوسیله سیمی كه در دو شاخه آن تعبیه شده به پریز مخصوص متصل می گردد. برای دستگاهها و سازههای بزرگ باید تمامی كابلها به یك نقطه به نام چاه ارت EARTH PEAT  متصل گردند.

فیوز :

            وسیله ای است برای قطع جریان برق ، در حقیقت فیوز شیر اطمینان برق است. زمانیكه بار الكتریكی مدار بیش از مقدار مجاز باشد قبل از اینكه این امر باعث سوختن و یا جرقه الكتریكی در دستگاه بشود ،فیوز می‌سوزد.

انواع فیوزها :

1.       فیوز خط هوایی یا حلقه ای

2.       فیوز دو شاخه ای

3.       فیوز فشنگی

4.       فیوز اتوماتیك

5.       فیوز استوانه ای

باید توجه داشت كه هر یك از این فیوزها برای جریان خاصی طراحی شدهاند و استفاده نامناسب از آنها می تواند موجب آسیب رسیدن به شخص یا دستگاه گردد.

پارهای از اصول اولیه ایمنی برق :

1.       قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتماً مجوز لازم را اخذ نمائید.

2.       قبل از شروع به كار (تعمیر) كلید اصلی برق شبكه را قطع نموده و درب جعبه تقسیم را قفل نمائید.

3.       چنانچه امكان قفل كردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فیوز جریان را قطع نمائید.

4.       در صورت امكان برچسب تعمیرات نیز زده شود.

5.       فقط برقكاران اجازه كار بر روی شبكه یا دستگاه ها را دارند.

6.       تمامی دستگاههای برقی باید دارای سیم ارت باشند.

7.       تمامی كابلهای معیوب باید تعویض شوند.

8.       از هر كابل فقط یك انشعاب گرفته شود.

9.       تمامی دستگاهها باید دو شاخه داشته باشند.

10.    برای تعمیر یك وسیله برقی حتماً باید دو شاخه آنرا در آورید.

11.    در كارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نكنید.

12.    هیچگاه دو شاخه را با كشیدن كابل از پریز جدا نكنید.

13.    هرگز یك سیم برق لخت را لمس نكنید.

14.    در زمان حفاری اگر به كابل برقی برخورد نمودید قبل از هر كاری به مسئولین اطلاع دهید.

15.    توجه داشته باشید كه كار در زمین های مرطوب با وسایل برقی می تواند منجر به برق گرفتگی شود.

16.    فقط دستگاههایی كه ولتاژ آنها كمتر از 25 ولت باشد ، خطر برق گرفتگی در آنها كاهش یافته است.

17.    كابلهای برق كه در مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه هستندرا حتماً باید از درون یك لوله یا چیزی شبیه آن عبور داد.

18.    برای هر دستگاه فیوز مناسب را استفاده نموده و فیوزهای سوخته را برای استفاده مجدد سیم پیچی نكنید.

19.    هیچگاه كابل دستگاهی كه گیر كرده است را با فشار نكشید بلكه به آرامی آنرا رها كنید.

20.    توجه داشته باشید كه آتش سوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر خاموش نمود ، استفاده از آب خطرناك است.

21.    در صورتی که قبل از شروع تعمیرات ، محیط ایمن سازی می‌شود باید پس از اتمام عملیات و برقرار کردن مدار ، علائم هشدار دهنده و بطور کلی تجهیزات ایمنی‌ سازی محیط برداشته شود .

اقداماتی كه برای نجات شخص برق گرفته می توان انجام داد عبارتست از :

1-      قطع مدار برق

2-      رها کردن شخص برق گرفته از مدار

3-      تنفس مصنوعی

4-      رساندن به پزشک

مرگ در اثر برق گرفتگی معمولاً نتیجه مستقیم دو چیز است :

ý      بهم ریختن كار منظم قلب

ý      متوقف شدن دستگاه تنفس

یك تماس جزئی با سیم یا وسایل برقی انسان را به سرعت نابود میكند و چنانچه مسیر برق گرفتگی از سمت چپ بدن یا از سمت سر باشد خطرناك تر است.

مسئله مهم در برق گرفتگی تنفس مصنوعی می باشد كه باید در كمتر از 3 دقیقه پس از برق گرفتگی با انجام این كار جریان تنفس را به حالت عادی بازگردانیم.

            مصدوم را به پشت بخوابانید و بلوز كار یا كت خود را تا كنید و با قرار دادن آن زیر شاته ، بطوری كه سر به عقب كشیده شود ، پهلوی سر مصدوم قرار گیرید و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی انجام دهید.

 

 


 

 

  

ایمنی برق(۲)

Electrical safety

 

-بخش HSE : بخش تدوین کننده دستورالعملها و قوانین HSE در کارخانجات و ناظر براجرای آنها .

 واحد HSE : واحد اجرای قوانین و دستورالعملهای HSE در کارخانه .

  منظور از حفاظت افراد دربرابر تماس مستقیم که در این مبحث مطرح می شود ، کلیه مقررات و قوانینی می باشد که برای حفاظت پرسنل از خطراتی که در هنگام لمس تجهیزات برقدار ممکن است پیش بیاید .

 حداکثر ولتاژ ایمن به ولتاژ اسمی گفته می شود که در بین هادیها از 42 ولت و در بین سیمهای فاز و نول مدارها از 24 ولت تجاوز نکند . در مورد مدارهائی که زیر بار نیستنداین مقادیر به ترتیب نباید از 50 و 29 ولت تجاوز نماید (موثرترین نتیجه فرکانس 60-50 هرتز خواهد بود . )

ولتاژ تماسی ، بخشی از ولتاژ نشتی یا ولتاژ تخلیه شده به زمین می باشد که ممکن است در معرض تماس افراد قرار گیرد .

 اتصال زمین یاسیستم ارت عبارت است از متصل کردن بدنه تجهیزات به نحوی که اطمینان حاصل شود درصورت هر گونه نقص الکتریکی ، ولتاژ فورا و بدون هیچگونه خطری به زمین تخلیه خواهدشد .

2-      مسئولیتها :

4-1- مسئولیت نگهداری صحیح و بازرسی قبل از شروع کار در خصوص کابلهای نرم (انعطاف پذیر) وسائل برقی قابل حمل و نقل بعهده کارگر و سرکارگر مربوطه است .

4-2- مسئولیت بازو بسته نمودن در تابلوهای برق و یا هرگونه تعمیر و یا تغییری در سیستم تابلوها و یا راه اندازی و برقراری مجدد جریان برق بعهده افراد ذیصلاح مجرب برقکار  که قبلا از واحد برق کارخانه به واحد HSE کارخانه معرفی شده اند می باشد .

4-3- مسئولیت علامتگذاری و تعیین مشخصات کلیه انواع قطع کننده های مدارهای برقی د رکاخانه بعهده رئیس واحد برق کارخانه است .

4-4- مسئولیت بازرسی دوره ای و هرگونه تست و آزمایشی بر روی تجهیزات برقی از قبیل کابلها ، قطع کننده های مدار ، فیوزها ، کلیدها و ... و در نهایت رد یا قبول نمودن انها بعهده کارشناسان واحد برق و HSE  کارخانه است . 

5-4- در صورت نیاز به اخذ مجوز کار (بند 5-21 ) سرپرست مربوطه ملزم به آگاه نمودن واحد HSE کارخانه و نیز اخذ مجوز لازم باشد .

6-4- جهت صدور مجوز کار ، واحد HSE  کارخانه ملزم به بازرسی شرایط کار و افراد از نظر رعایت سلامت و ایمنی لازم می باشد . 

نظرات() 
foot pain big toe joint
شنبه 17 تیر 1396 04:25 ب.ظ
Just what I was searching for, appreciate it for posting.
http://teishabrundermana.exteen.com/
شنبه 30 اردیبهشت 1396 06:39 ب.ظ
Wow, incredible weblog layout! How long have you ever
been blogging for? you made blogging glance easy.

The overall look of your website is fantastic, let alone the
content material!
Mayra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:30 ب.ظ
I like it when folks come together and share thoughts. Great blog, stick with it!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:16 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:33 ب.ظ
Hi there! I realize this is sort of off-topic but I
had to ask. Does running a well-established blog like yours take a large
amount of work? I am brand new to operating a blog however I
do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for brand
new aspiring bloggers. Appreciate it!
omid
سه شنبه 4 مهر 1391 12:28 ب.ظ
باسلام وبلاگ یاسایت قشنگی دارید امید وارم دراختراعات ونو آوری ها پیشرفت کنید وهمیشه درصنعت پیشرفت داشته باشید ازوبلاگ من هم دیدن کنید ونظرخودتان رادروبلاگ قراردهید .متشکرم
WWW.GHODRATSYSTEM.BLOGFA.COM

______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
______________&&&____&&&
&&&&&&&______&&&____&&&
&&&&&&&______&&&____&&&
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
_____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
&&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&&
_______________________________&&&________&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&&
______________________________&&&&&&&&&&&&

&&&
&&&______&&&&&______&&&&&&&
&&&______&&__&&_____&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&_____ &&&
__________&&&________&&&
__________&&&________&&&&&&&
____&&____&&&_______&&&&&&&
____________&&&
_____________&&&
______________&&&&
elahe
چهارشنبه 15 شهریور 1391 08:21 ب.ظ
mamnoon khob bood
mohamad
دوشنبه 15 آذر 1389 01:31 ب.ظ
مطالب عالی است
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :