تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - آلومینیوم ( سولفات آلومینیوم و آلومینیوم بی فلوراید )

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

ویژگی آلومینیوم :

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   

مقادیرتوصیه شده ومجاز :

تهیه كننده :

دكتر ذوعلم  –  پزشك دوره دیده طب كار

آلومینیوم ( سولفات آلومینیوم  و آلومینیوم بی فلوراید )

 ویژگی آلومینیوم :

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   

مقادیرتوصیه شده ومجاز :

 

آلومینیوم 8%سطح زمین را تشکیل میدهد . آن معمولا بصورت ترکیبی با املاح و سنگهای دیگر          می باشد .  فلز الومینیوم سفید متمایل به خاکستری و قابل خم شدن وانعطاف پذیر است. بطورمعمول درظروف آشپزخانه شامل ظروف آشپزی و ظروف غذاخوری  ،  وسایل                        و  مواد ساختمانی بکار می رود . آلومینیوم به اشکال مختلف استفاده می شود مثل                          نیترات آلومینیوم ، اکسید آلومینیوم ، هیدروکسید آلومینیوم (بکاررفته در آنتی اسید)     کلروهیدرات آلومینیوم  ( بکاررفته درخوشبوکننده ها وعطرها )  و سولفات آلومینیوم  ( بکاررفته درتصفیه آب نوشیدنی )  آلومینیوم در رنگ ، وسایل آتش بازی ،  لاستیک و سرامیک کاربرد دارد .

 

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

 

1) خوردن مقادیرکم آلومینیوم درغذا  2) تنفس کردن سطح بالای آلومینیوم درهوای کار                   3) نوشیدن آب با سطح بالای آلومینیوم تردیک مکانهای ضایعات گیاهان  مصنوعی و مناطقی          که سطح بالای آلومینیوم دارد.     

 4 )  خوردن موادی که میزان بالای آلومینیوم دارد ( مثل آنتی اسید )

5) مقداربسیار ناچیزآلومینیوم از طریق ظروف آشپزی آلومینیومی وارد بدن می شود .

 

 

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

 

تماس با مقادیرکم آلومینیوم ازطریق غذا هوا آب و یا تماس پوستی  بنظر نمی رسد که به سلامتی آسیب برساند .  آلومینیوم نه تنها ماده  مورد نیاز برای بدن نیست  بلکه با مقادیر بالا ممکن است مضر نیز باشد افرادی که تحت تاثیر سطح بالای آلومینیوم  در هوای تنفسی شان قرارمی گیرند ممکن است مشکلات تنفسی  شامل سرفه و آسم پیدا کنند .  بعضی مطالعات حیوانی  نشان داده است که آلومینیوم با سطح بالا حیوانات جوانتر را بیشتر دچار مشکل  می کند چرا  که سبب تاخیردر تکامل اسکلتی وعصبی می شود .

 

آلومینیوم با بیماری الزایمر عجین شده است  زیرا این بیماران در مغزشان سطح بالایی از آلومینیوم دارند .  هنوز مشخص نیست که آیا آلومینیوم سبب بیماری الزایمر می شود و یا دربیمارانی که قبلا دچار این بیماری شده اند کم کم آلومینیوم سطح اش درمغز با لا  میرود .  نوزادان  و بزرگسالان که مقادیرزیاد آلومینیوم را جهت درمان بیماری های دیگراستفاده می کنند دچار بیماری های استخوانی می شوند که این مطرح کننده نقش آلومینیوم در ایجاد مشکلات اسکلتی است .  بعضی افراد حساس دراثر استفاده از عطرهای حاوی هیدرو کلرو آلومینیوم دچار راشهای پوستی   می شوند .   شواهدی از تاثیر آلومینیوم برسیستم تولید مثلی در انسانها و حیوانات وجود ندارد . آژانس بین المللی تحقیقات سرطان و آژانس حفاظت محیط زیست  آلومینیوم را از نظر سرطاترایی تقسیم بندی نکرده اند. اطلاعات بدست آمده نشان نداده است که آلومینیوم کارسینوژن  قوی باشد .

 

 

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   تستها یی جهت اندازه گیری آلومینیوم درخون ، ادرار و مدفوع وجود دارد  .  مقدار آلومینیوم در ادرار نشان می دهد که آیا فرد درمواجهه با مقادیر بالاتراز نرمال قرارگرفته است یا نه  .  تستهایی نیزهستندکه آلومینیوم را در  مو یا  ناخن ارزیابی می کنند اگرچه معمول نیستند .            

 

مقادیرتوصیه شده ومجاز :EPA  توصیه میکند که غلظت آلومینیوم درآب آشامیدنی بیش تر     از  PPM  2 .0  نشود  چراکه مشکلات  در طعم و بوی آب ایجاد میشود FDA .  مشخص کرده است که ظروف آشپزی آلومینیومی ،  فویلهای آلومینیومی ،  موادضد تعریق ، آنتی اسید و محصولات آلومینیومی دیگر بطورکلی امن و غیرمضر می باشند .   OSHA حداکثرغلظت مجاز غبار آلومینیوم درهوا را     mg/m3 15   برای 8 ساعت کارروزانه در   40  ساعت کار هفتگی تعیین کرده است  در حالیکه   NIOSHمیزان  10mg/m3  برای 10 ساعت کارروزانه در40 ساعت کار هفتگی تعیین نموده است .  میزان دریافت روزانه آلومینیوم تقریبا  80  میلی گرم برآورد می شود .  جذب گوارشی آلومینیوم کم است و با جذب آهن و فسفر تداخل دارد .  در پلاسمای خون ،  آلومینیوم به اجزای غیرقابل تجزیه باند می شود .  آلومینیوم ازطریق هوای استنشاقی درریه و غدد لنفاوی       ناف ریه ذخیره می شود . افزایش میزان آلومینیوم در غذا و یا از طریق غیرخوراکی باعث افزایش غلظت اش در مغز ،  کبد وخون می شود . آلومینیوم بطور ویژه  سیستم سوکسینات اکسیداز میوکارد را فعال می نماید . واکنش فیبروتیک ریوی و تغییردر متابولیسم فسفات  ، اثرات سمی اصلی آلومینیوم هستند .  افزایش مصرف خوراکی آلومینیوم ،  جذب روده ای فسفررا کاهش می دهد      که این بدلیل تشکیل کمپلکس غیرقابل حل آلومینیوم فسفات می باشد .  درنتیجه متابولیسم کلسیم وفسفر ( اختلال رشد ،  تغییرات راشیتیسمی استخوانی ،  افزایش سطح آلومینیوم  دراستخوان )  و سطح هورمون پاراتیروئید در سرم ( متناسب باسطح آلومینیوم سرم )  تحت تاثیرقرارمیگرد .

درسطح سلول غلظت بالای آلومینیوم  ،  فسفریلاسیون را  مهارکرده و این سبب                           کاهش نسبت ATP/ADPوسطح ATP می شود .  افزایش آلومینیوم سلول ها سیستم آنزیمی     حمل فسفررا  ،  تحت تاثیر قرار داده و سبب اختلال درتولید ATP و موازی با آن اختلال در   متابولیسم کربوهیدراتها می شود . آلومینیوم  دکربوکسیلاسیون آنزیمی اسیدپیرویک را تحریک    می کندکه این سبب مهار هگزوکیناز و در نتیجه  تبدیل اسید ایزوستیریک به آلفاکتوگلوتارات (وابسته بهNADP )  می گردد .  اثرات بیوشیمیایی دیگر افزایش آلومینیوم ،  اختلات انعقادی (افزایش زمان   PT )  و پورفیری  می باشد .  درانسان غلظتهای سمی آلومینیوم  بنظر می رسد که  علت مشخص دمانس دژنراتیو اولیه (بیماری آلزایمر یا  دمانس پیری)  دمانس دیالیزی و استئومالاسی وابسته       به دیالیز باشد . سطح بالای آلومینیوم در بافت  مغزی بیماران فوت شده از دمانس  اولیه  تاییدکننده نقش اتیولوژیک آلومینیوم دراین بیماری می باشد . مسمویت با آلومینیوم  در سندرم انسفالوپاتی دیالیزی همانند استئومالاسی دربیماران انسفالوپاتی بوجود می آید  .  جذب و تجمع آلومینیوم در خون و با فتها ( بویژه ماده خاکستری مغز )  دربیماران  CRF  تحت دیالیز رخ می دهد .

 

منابع و ماخذ :

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1992. Toxicological profile for aluminum

Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service

Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure

Indices. American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Cincinnati, OH.

AIHA, 2002: American Industrial Hygiene Association (2002). The AIHA 2002 Emergency

Response Planning Guidelines and Workplace Environmental Exposure Level Guides Handbook.

American Industrial Hygiene Association; Fairfax, VA.

ATSDR, 2000: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health

and Human Services (2000). Managing Hazardous Materials Incidents, Volume III. Medical

Management Guidelines for Acute Chemical Exposure. Sodium Hydroxide (NaOH). Retrieved

from: http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg178.html

Cal/EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment Revised 09/24/03

www.OEHHA.Ca.Gov Page 8 of 9

 

Technical Support Document: Toxicology Volume 1, Number 7

Clandestine Drug Labs: Meth. SODIUM HYDROXIDE

Genium, 1999: Genium Publishing Corporation (1999). Sodium Hydroxide. Genium’s Handbook

of Safety, Health, and Environmental Data for Common Hazardous Substances. McGraw-Hill

Companies, Inc.; Schenectady, NY.

Gossel & Bricker, 1994: Gossel, T.A., Bricker, J.D. (1994). Principles of Clinical Toxicology.

Second Edition. Raven Press, Ltd.; New York, NY.

HSDB, 2001: Hazardous Substances Data Bank, National Library of Medicine (2001). TOXNET

(Toxicology Data Network). Sodium Hydroxide. Retrieved from: http://toxnet.nlm.nih.gov/

IRIS, 2003: Integrated Risk Information System, National Library of Medicine (2003). TOXNET

(Toxicology Data Network). Retrieved from: http://toxnet.nlm.nih.gov/

Mallinckrodt, 2001: Mallinckrodt Baker, Inc. (2001). Material Safety Data Sheet for Sodium

Hydroxide. Phillipsburg, NJ.

NAS, 1980: National Academy of Sciences (1980). Volume 3: Drinking Water and Health.

National Research Council, Safe Drinking Water Committee. National Academy Press;

Washington, D.C.

NIOSH, 1997: National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Department of Health

and Human Services (1997). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. DHHS (NIOSH)

Publication No. 97-140. NIOSH Publications; Cincinnati, OH.

OEHHA, 1999: Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental

Protection Agency (1999). Determination of Acute Reference Exposure Levels for Airborne

Toxicants. Acute Toxicity Summary: Sodium Hydroxide.

OEHHA, 2002: Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental

Protection Agency (2002). All Chronic Reference Exposure Levels Adopted by OEHHA as of

September 2002. Retrieved from: http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/allchrels.pdf

Turkington, 2000: Turkington, R. (2000). HazCat® Methamphetamine Chemical/Waste

Identification System. Haztech Systems, Inc.; San Francisco, CA.

U.S. EPA, 2002: United States Environmental Protection Agency, Region IX (2002). Preliminary

Remediation Goals, Sodium Hydroxide. Retrieved from:

http://www.epa.gov/Region9/waste/sfund/prg/files/02table.pdf

USP, 1998: United States Pharmacopeial Convention, Inc. (1998). Drug Information for the

Health Care Professional. Volume 1. Eighteenth Edition. United States Pharmacopeial

Convention, Inc.; Rockville, MD.

Cal/EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment Revised 09/24/03

نظرات() 
viabiovit.com/kopen-viagra-apotheek.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:26 ق.ظ

You said it perfectly.!
buy viagra no prescription online viagra purchase uk online sildenafil uk viagra order online uk lowest price viagra can you buy viagra at the store buy original viagra cheap viagra online pharmacy buy canadian viagra online viagra alternative
http://kawanboni.com/cialis-20-mg-tab-lilly.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:03 ق.ظ

Awesome postings. Thank you.
cialis cipla best buy usa cialis online free generic cialis cialis 100 mg 30 tablet venta cialis en espaa we recommend cheapest cialis buy cialis no prescription cialis cheap cialis 20mg rx cialis para comprar
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:28 ب.ظ

Regards, I enjoy this!
cialis therapie buy name brand cialis on line only best offers 100mg cialis cialis tablets for sale buy original cialis precios cialis peru cialis 5 mg funziona cialis for bph cialis generika in deutschland kaufen try it no rx cialis
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:34 ب.ظ

This is nicely expressed! .
buy viagra forum buy viagra with prescription where can i buy viagra online viagra usa online sildenafil online uk order viagra online usa cheap generic viagra online pharmacy order viagra pharmacy viagra cheap viagra where to get viagra prescription
Shaunte
جمعه 17 آذر 1396 12:54 ق.ظ
I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters
and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 18 شهریور 1396 08:21 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.
This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent
for this info! Thanks!
How much does it cost to lengthen your legs?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 12:44 ب.ظ
Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!
loniingvolostad.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 06:45 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly believe that this web site needs a great deal more attention. I'll probably
be returning to read through more, thanks for the info!
Lucie
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
I am actually glad to glance at this weblog posts which includes
plenty of helpful facts, thanks for providing these data.
Bobbye
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:41 ق.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard
to get that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say you have done a fantastic job with this.
Also, the blog loads super fast for me on Opera.

Outstanding Blog!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:33 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful
& it helped me out much. I am hoping to give one thing again and aid others like you
aided me.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 07:27 ق.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be
thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :