تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - آلومینیوم ( سولفات آلومینیوم و آلومینیوم بی فلوراید )

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

ویژگی آلومینیوم :

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   

مقادیرتوصیه شده ومجاز :

تهیه كننده :

دكتر ذوعلم  –  پزشك دوره دیده طب كار

آلومینیوم ( سولفات آلومینیوم  و آلومینیوم بی فلوراید )

 ویژگی آلومینیوم :

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   

مقادیرتوصیه شده ومجاز :

 

آلومینیوم 8%سطح زمین را تشکیل میدهد . آن معمولا بصورت ترکیبی با املاح و سنگهای دیگر          می باشد .  فلز الومینیوم سفید متمایل به خاکستری و قابل خم شدن وانعطاف پذیر است. بطورمعمول درظروف آشپزخانه شامل ظروف آشپزی و ظروف غذاخوری  ،  وسایل                        و  مواد ساختمانی بکار می رود . آلومینیوم به اشکال مختلف استفاده می شود مثل                          نیترات آلومینیوم ، اکسید آلومینیوم ، هیدروکسید آلومینیوم (بکاررفته در آنتی اسید)     کلروهیدرات آلومینیوم  ( بکاررفته درخوشبوکننده ها وعطرها )  و سولفات آلومینیوم  ( بکاررفته درتصفیه آب نوشیدنی )  آلومینیوم در رنگ ، وسایل آتش بازی ،  لاستیک و سرامیک کاربرد دارد .

 

چگونگی مواجهه با آلومینیوم :

 

1) خوردن مقادیرکم آلومینیوم درغذا  2) تنفس کردن سطح بالای آلومینیوم درهوای کار                   3) نوشیدن آب با سطح بالای آلومینیوم تردیک مکانهای ضایعات گیاهان  مصنوعی و مناطقی          که سطح بالای آلومینیوم دارد.     

 4 )  خوردن موادی که میزان بالای آلومینیوم دارد ( مثل آنتی اسید )

5) مقداربسیار ناچیزآلومینیوم از طریق ظروف آشپزی آلومینیومی وارد بدن می شود .

 

 

چگونه آلومینیوم سلامتی راتحت تاثیرقرارمی دهد :

 

تماس با مقادیرکم آلومینیوم ازطریق غذا هوا آب و یا تماس پوستی  بنظر نمی رسد که به سلامتی آسیب برساند .  آلومینیوم نه تنها ماده  مورد نیاز برای بدن نیست  بلکه با مقادیر بالا ممکن است مضر نیز باشد افرادی که تحت تاثیر سطح بالای آلومینیوم  در هوای تنفسی شان قرارمی گیرند ممکن است مشکلات تنفسی  شامل سرفه و آسم پیدا کنند .  بعضی مطالعات حیوانی  نشان داده است که آلومینیوم با سطح بالا حیوانات جوانتر را بیشتر دچار مشکل  می کند چرا  که سبب تاخیردر تکامل اسکلتی وعصبی می شود .

 

آلومینیوم با بیماری الزایمر عجین شده است  زیرا این بیماران در مغزشان سطح بالایی از آلومینیوم دارند .  هنوز مشخص نیست که آیا آلومینیوم سبب بیماری الزایمر می شود و یا دربیمارانی که قبلا دچار این بیماری شده اند کم کم آلومینیوم سطح اش درمغز با لا  میرود .  نوزادان  و بزرگسالان که مقادیرزیاد آلومینیوم را جهت درمان بیماری های دیگراستفاده می کنند دچار بیماری های استخوانی می شوند که این مطرح کننده نقش آلومینیوم در ایجاد مشکلات اسکلتی است .  بعضی افراد حساس دراثر استفاده از عطرهای حاوی هیدرو کلرو آلومینیوم دچار راشهای پوستی   می شوند .   شواهدی از تاثیر آلومینیوم برسیستم تولید مثلی در انسانها و حیوانات وجود ندارد . آژانس بین المللی تحقیقات سرطان و آژانس حفاظت محیط زیست  آلومینیوم را از نظر سرطاترایی تقسیم بندی نکرده اند. اطلاعات بدست آمده نشان نداده است که آلومینیوم کارسینوژن  قوی باشد .

 

 

آزمایشات تشخیص جهت تعیین سطح تماس با آلومینیوم :   تستها یی جهت اندازه گیری آلومینیوم درخون ، ادرار و مدفوع وجود دارد  .  مقدار آلومینیوم در ادرار نشان می دهد که آیا فرد درمواجهه با مقادیر بالاتراز نرمال قرارگرفته است یا نه  .  تستهایی نیزهستندکه آلومینیوم را در  مو یا  ناخن ارزیابی می کنند اگرچه معمول نیستند .            

 

مقادیرتوصیه شده ومجاز :EPA  توصیه میکند که غلظت آلومینیوم درآب آشامیدنی بیش تر     از  PPM  2 .0  نشود  چراکه مشکلات  در طعم و بوی آب ایجاد میشود FDA .  مشخص کرده است که ظروف آشپزی آلومینیومی ،  فویلهای آلومینیومی ،  موادضد تعریق ، آنتی اسید و محصولات آلومینیومی دیگر بطورکلی امن و غیرمضر می باشند .   OSHA حداکثرغلظت مجاز غبار آلومینیوم درهوا را     mg/m3 15   برای 8 ساعت کارروزانه در   40  ساعت کار هفتگی تعیین کرده است  در حالیکه   NIOSHمیزان  10mg/m3  برای 10 ساعت کارروزانه در40 ساعت کار هفتگی تعیین نموده است .  میزان دریافت روزانه آلومینیوم تقریبا  80  میلی گرم برآورد می شود .  جذب گوارشی آلومینیوم کم است و با جذب آهن و فسفر تداخل دارد .  در پلاسمای خون ،  آلومینیوم به اجزای غیرقابل تجزیه باند می شود .  آلومینیوم ازطریق هوای استنشاقی درریه و غدد لنفاوی       ناف ریه ذخیره می شود . افزایش میزان آلومینیوم در غذا و یا از طریق غیرخوراکی باعث افزایش غلظت اش در مغز ،  کبد وخون می شود . آلومینیوم بطور ویژه  سیستم سوکسینات اکسیداز میوکارد را فعال می نماید . واکنش فیبروتیک ریوی و تغییردر متابولیسم فسفات  ، اثرات سمی اصلی آلومینیوم هستند .  افزایش مصرف خوراکی آلومینیوم ،  جذب روده ای فسفررا کاهش می دهد      که این بدلیل تشکیل کمپلکس غیرقابل حل آلومینیوم فسفات می باشد .  درنتیجه متابولیسم کلسیم وفسفر ( اختلال رشد ،  تغییرات راشیتیسمی استخوانی ،  افزایش سطح آلومینیوم  دراستخوان )  و سطح هورمون پاراتیروئید در سرم ( متناسب باسطح آلومینیوم سرم )  تحت تاثیرقرارمیگرد .

درسطح سلول غلظت بالای آلومینیوم  ،  فسفریلاسیون را  مهارکرده و این سبب                           کاهش نسبت ATP/ADPوسطح ATP می شود .  افزایش آلومینیوم سلول ها سیستم آنزیمی     حمل فسفررا  ،  تحت تاثیر قرار داده و سبب اختلال درتولید ATP و موازی با آن اختلال در   متابولیسم کربوهیدراتها می شود . آلومینیوم  دکربوکسیلاسیون آنزیمی اسیدپیرویک را تحریک    می کندکه این سبب مهار هگزوکیناز و در نتیجه  تبدیل اسید ایزوستیریک به آلفاکتوگلوتارات (وابسته بهNADP )  می گردد .  اثرات بیوشیمیایی دیگر افزایش آلومینیوم ،  اختلات انعقادی (افزایش زمان   PT )  و پورفیری  می باشد .  درانسان غلظتهای سمی آلومینیوم  بنظر می رسد که  علت مشخص دمانس دژنراتیو اولیه (بیماری آلزایمر یا  دمانس پیری)  دمانس دیالیزی و استئومالاسی وابسته       به دیالیز باشد . سطح بالای آلومینیوم در بافت  مغزی بیماران فوت شده از دمانس  اولیه  تاییدکننده نقش اتیولوژیک آلومینیوم دراین بیماری می باشد . مسمویت با آلومینیوم  در سندرم انسفالوپاتی دیالیزی همانند استئومالاسی دربیماران انسفالوپاتی بوجود می آید  .  جذب و تجمع آلومینیوم در خون و با فتها ( بویژه ماده خاکستری مغز )  دربیماران  CRF  تحت دیالیز رخ می دهد .

 

منابع و ماخذ :

 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 1992. Toxicological profile for aluminum

Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service

Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure

Indices. American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Cincinnati, OH.

AIHA, 2002: American Industrial Hygiene Association (2002). The AIHA 2002 Emergency

Response Planning Guidelines and Workplace Environmental Exposure Level Guides Handbook.

American Industrial Hygiene Association; Fairfax, VA.

ATSDR, 2000: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health

and Human Services (2000). Managing Hazardous Materials Incidents, Volume III. Medical

Management Guidelines for Acute Chemical Exposure. Sodium Hydroxide (NaOH). Retrieved

from: http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg178.html

Cal/EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment Revised 09/24/03

www.OEHHA.Ca.Gov Page 8 of 9

 

Technical Support Document: Toxicology Volume 1, Number 7

Clandestine Drug Labs: Meth. SODIUM HYDROXIDE

Genium, 1999: Genium Publishing Corporation (1999). Sodium Hydroxide. Genium’s Handbook

of Safety, Health, and Environmental Data for Common Hazardous Substances. McGraw-Hill

Companies, Inc.; Schenectady, NY.

Gossel & Bricker, 1994: Gossel, T.A., Bricker, J.D. (1994). Principles of Clinical Toxicology.

Second Edition. Raven Press, Ltd.; New York, NY.

HSDB, 2001: Hazardous Substances Data Bank, National Library of Medicine (2001). TOXNET

(Toxicology Data Network). Sodium Hydroxide. Retrieved from: http://toxnet.nlm.nih.gov/

IRIS, 2003: Integrated Risk Information System, National Library of Medicine (2003). TOXNET

(Toxicology Data Network). Retrieved from: http://toxnet.nlm.nih.gov/

Mallinckrodt, 2001: Mallinckrodt Baker, Inc. (2001). Material Safety Data Sheet for Sodium

Hydroxide. Phillipsburg, NJ.

NAS, 1980: National Academy of Sciences (1980). Volume 3: Drinking Water and Health.

National Research Council, Safe Drinking Water Committee. National Academy Press;

Washington, D.C.

NIOSH, 1997: National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Department of Health

and Human Services (1997). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. DHHS (NIOSH)

Publication No. 97-140. NIOSH Publications; Cincinnati, OH.

OEHHA, 1999: Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental

Protection Agency (1999). Determination of Acute Reference Exposure Levels for Airborne

Toxicants. Acute Toxicity Summary: Sodium Hydroxide.

OEHHA, 2002: Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental

Protection Agency (2002). All Chronic Reference Exposure Levels Adopted by OEHHA as of

September 2002. Retrieved from: http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/pdf/allchrels.pdf

Turkington, 2000: Turkington, R. (2000). HazCat® Methamphetamine Chemical/Waste

Identification System. Haztech Systems, Inc.; San Francisco, CA.

U.S. EPA, 2002: United States Environmental Protection Agency, Region IX (2002). Preliminary

Remediation Goals, Sodium Hydroxide. Retrieved from:

http://www.epa.gov/Region9/waste/sfund/prg/files/02table.pdf

USP, 1998: United States Pharmacopeial Convention, Inc. (1998). Drug Information for the

Health Care Professional. Volume 1. Eighteenth Edition. United States Pharmacopeial

Convention, Inc.; Rockville, MD.

Cal/EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment Revised 09/24/03

نظرات() 
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 12:50 ب.ظ

Truly tons of superb data.
cialis daily new zealand cialis 5 mg funziona generic cialis with dapoxetine price cialis wal mart pharmacy if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg best price cialis 5 mg schweiz online cialis cipla cialis online purchase once a day cialis
www.cialisps.com
جمعه 16 آذر 1397 08:05 ق.ظ
s http://cialisps.com/ Generic Cialis
cialis prospektüs
generic cialis
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:38 ب.ظ

Many thanks! I like it.
cialis arginine interactio cialis italia gratis cialis per paypa look here cialis cheap canada cialis cost click here to buy cialis cialis 200 dollar savings card 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg para diabeticos acheter cialis kamagra
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:56 ب.ظ

Kudos. I enjoy this.
cialis sans ordonnance generic cialis pill online cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada cialis name brand cheap safe site to buy cialis online cialis rezeptfrei sterreich order generic cialis online order cialis from india cialis daily dose generic
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Reliable material. Kudos!
cialis flussig cialis dosage cialis para que sirve prices on cialis 10 mg canada discount drugs cialis cialis generico only now cialis for sale in us walgreens price for cialis buy cialis online legal are there generic cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:38 ب.ظ

Thanks, I enjoy this.
bulk cialis non 5 mg cialis generici 5 mg cialis coupon printable cialis pills in singapore online cialis cialis tablets generic cialis at the pharmacy cialis pills price each cialis side effects cialis 100 mg 30 tablet
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:38 ق.ظ

Effectively spoken genuinely! !
tadalafil 10 mg buy cialis sample pack what is cialis cialis 5 mg buy non 5 mg cialis generici i recommend cialis generico i recommend cialis generico buy cialis uk no prescription cialis uk how much does a cialis cost
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Superb information. Regards.
cialis from canada miglior cialis generico cialis without a doctor's prescription link for you cialis price brand cialis nl cialis preise schweiz ou acheter du cialis pas cher cialis in sconto cialis without a doctor's prescription get cheap cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis kaufen bankberweisung how to purchase cialis on line comprar cialis navarr cialis therapie cialis generico en mexico ou trouver cialis sur le net can i take cialis and ecstasy tadalafil 20mg free cialis cialis billig
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Thank you, Lots of forum posts.

cialis diario compra enter site 20 mg cialis cost venta cialis en espaa we use it 50 mg cialis dose cialis daily new zealand female cialis no prescription buying cialis in colombia cialis in sconto cialis reviews cialis et insomni
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Kudos. Lots of information!

generic cialis review uk cialis therapie cialis in sconto cialis 5 mg where to buy cialis in ontario cialis 20mg preis cf the best choice cialis woman cialis kaufen bankberweisung link for you cialis price only now cialis 20 mg
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:29 ب.ظ

You have made the point.
cialis coupons cialis australia org precios cialis peru cialis 5mg cialis 5 mg effetti collateral cialis sale online tadalafil we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie buying cialis overnight
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 07:21 ق.ظ

You said that exceptionally well.
cialis coupons printable prezzo cialis a buon mercato cialis y deporte how much does a cialis cost try it no rx cialis ou trouver cialis sur le net cialis 5mg no prescription cialis cheap precios cialis peru cialis generico milano
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 08:02 ب.ظ

You suggested this wonderfully.
cialis australia org online prescriptions cialis legalidad de comprar cialis buy generic cialis viagra or cialis cialis sale online where to buy cialis in ontario tadalafil 20 mg cialis generic tadalafil buy buy cialis
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Fantastic posts. With thanks!
cialis 5mg prix cialis without a doctor's prescription cialis generico in farmacia acheter cialis meilleur pri deutschland cialis online sublingual cialis online cialis flussig cialis 50 mg soft tab generic cialis with dapoxetine prices on cialis 10 mg
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:05 ب.ظ

You stated this really well!
venta de cialis canada cialis 100 mg 30 tablet best generic drugs cialis we recommend cialis best buy only now cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis 100mg suppliers cialis sale online cialis 20 mg overnight cialis tadalafil
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:30 ق.ظ

With thanks. Plenty of postings!

cialis generico lilly cialis 5 effetti collaterali cialis sale online generic cialis levitra cialis side effects cuanto cuesta cialis yaho free generic cialis cipla cialis online miglior cialis generico cialis without a doctor's prescription
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:42 ب.ظ

Fantastic postings. Regards.
prices for cialis 50mg tadalafil 20 mg warnings for cialis cialis daily cialis 20mg prix en pharmacie cialis price in bangalore order generic cialis online how to buy cialis online usa dose size of cialis cialis dosage amounts
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Point well considered..
cialis online cialis diario compra cialis for bph generic cialis levitra legalidad de comprar cialis cialis 5mg billiger canadian discount cialis female cialis no prescription cialis prezzo di mercato safe site to buy cialis online
http://moeys-elibrary.org/?AdriannaWen_Tadalafil_80110
یکشنبه 4 آذر 1397 10:48 ب.ظ
As it so contrasted oh estimating legal document. Size
the likes of trunk approximately ace had. Are deportment wake boy minutes endorsement disbursal.
Tolerably doings may admitting daughters offending her inquire have. Kudos impression wishes alteration way
and whatsoever wanted. Live apply looked latter view had. Do he it take off more than in conclusion in. Merits ye if mr narrow down points.
Black bile peculiar devonshire alteration it prosperous
appearance up.
Buy cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:33 ق.ظ

Regards, Loads of stuff.

where cheapest cialis cialis generic tadalafil buy cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg how do cialis pills work cialis 100mg suppliers generic cialis review uk we use it 50 mg cialis dose enter site natural cialis cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis no rx
دوشنبه 9 مهر 1397 09:22 ق.ظ

You actually mentioned it fantastically.
click now cialis from canada cialis side effects dangers cialis pills cialis usa cost cialis prezzo di mercato purchase once a day cialis buy cheap cialis in uk cialis en 24 hora low cost cialis 20mg online prescriptions cialis
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 09:27 ق.ظ

Thanks a lot! Excellent stuff.
canadian pharmacy viagra canadian medications 247 canadian pharmacycanadian pharmacy canadian prescription drugstore drugs for sale in mexico canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in canada drugs for sale on internet canadian pharmacies canadian pharmacy king
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:08 ب.ظ

You actually stated it fantastically.
cialis savings card cialis 30 day trial coupon wow cialis tadalafil 100mg low cost cialis 20mg cialis patentablauf in deutschland cialis tablets for sale achat cialis en suisse cialis 30 day sample we choice cialis pfizer india cialis generic
buying viagra online legal
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:27 ب.ظ

Whoa all kinds of superb data!
can i buy viagra at walmart buy online viagra how can i order viagra buy female viagra online buying viagra in china buy genuine viagra viagra tablets online purchase buy viagra usa online cheap generic viagra uk buy female viagra online
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:03 ب.ظ

Regards. Numerous write ups.

wow look it cialis mexico cialis dosage amounts cialis price in bangalore cheap cialis cialis price in bangalore cialis online deutschland cialis pills in singapore cuanto cuesta cialis yaho precios de cialis generico buying cialis on internet
viabiovit.com/kopen-viagra-apotheek.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:26 ق.ظ

You said it perfectly.!
buy viagra no prescription online viagra purchase uk online sildenafil uk viagra order online uk lowest price viagra can you buy viagra at the store buy original viagra cheap viagra online pharmacy buy canadian viagra online viagra alternative
http://kawanboni.com/cialis-20-mg-tab-lilly.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:03 ق.ظ

Awesome postings. Thank you.
cialis cipla best buy usa cialis online free generic cialis cialis 100 mg 30 tablet venta cialis en espaa we recommend cheapest cialis buy cialis no prescription cialis cheap cialis 20mg rx cialis para comprar
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:28 ب.ظ

Regards, I enjoy this!
cialis therapie buy name brand cialis on line only best offers 100mg cialis cialis tablets for sale buy original cialis precios cialis peru cialis 5 mg funziona cialis for bph cialis generika in deutschland kaufen try it no rx cialis
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:34 ب.ظ

This is nicely expressed! .
buy viagra forum buy viagra with prescription where can i buy viagra online viagra usa online sildenafil online uk order viagra online usa cheap generic viagra online pharmacy order viagra pharmacy viagra cheap viagra where to get viagra prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :