تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - ساماندهی اندازه گیری روشنایی

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 13 اردیبهشت 1388

ساماندهی اندازه گیری روشنایی

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: عوامل فیزیکی، 

با برگزاری كارگاه آموزشی ، برنامه ساماندهی فعالیتهای روشنایی در محیط كار وارد فاز جدید نور گردید
اخبار و گزارشات(News & Reports)
كارگاه آموزشی كشوری برنامه ساماندهی فعالیتهای روشنایی در محیط كار درمورخ 25/10/1387 با حضور كلیه كارشناسان عوامل فیزیكی واحدهای بهداشت حرفه ای دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور در محل سالن همایشهای معاونت سلامت وزارت متبوع برگزار گردید.در این كارگاه اموزشی كه به مدت 9 ساعت و با حضور جناب آقای دكتر غفاری ریاست محترم مر كز سلامت محیط و كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای برگزار گردید،تدریس مفاهیم و اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیطهای كار توسط جناب آقای دكتر گلمحمدی ریاست محترم دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی همدان انجام گرفت.
این برنامه  از سال 1380 بصورت پایلوت در 11 دانشگاه علوم پزشكی اجرا و پس از ارزیابی های مربوطه و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت با تدوین بسته آموزشی دراین خصوص و تهیه فرمهای آماری ثبت و گزارش دهی سنجش روشنایی وارد مرحله كشوری شده است.در پایان برنامه توسط ریاست محترم مركز سلامت محیط و كاراز تلاشهای جناب آقای دكتر گلمحمدی تقدیر بعمل آمد.
امید است با اجرای صحیح برنامه و بهبود شرایط روشنایی در محیط های كار شاهد ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شاغلین در محیطهای كاری باشیم.
برای مشاهده عكسهای كارگاه و بسته آموزشی مدون بر روی لینكهای زیر كلیك نمایید

  http://markazsalamat.ir/Files/eghtesadi/IMG_0936.pdf
 http://markazsalamat.ir/Files/eghtesadi/IMG_0937.pdf
 http://markazsalamat.ir/Files/eghtesadi/IMG_09381.pdf
 http://markazsalamat.ir/Files/eghtesadi/IMG_09390.pdf
 http://markazsalamat.ir/Files/eghtesadi/IMG_0941.pdf
بسته آموزشی