تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - دستورالعمل ارگونومی اداری قسمت دوم

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

 

دستورالعمل ارگونومی اداری

دانشگاه Concordia :

  گرد آوری کننده ها :  lina filacchione  ٬  rosa gullo٬ Christine Durant

اصلاح شده : August 2006

 

ترجمه شده : زرین رشیدی – کارشناس بهداشت حرفه ای

الهه حاتم خانی – كارشناس بهداشت حرفه ای

* نشستن درست روی صندلی به محدود شدن ناراحتی و فشار کمر کمک می کند . صندلی ها یی که قابلیت تنظیم دارند بایستی دسته های صندلی خوب و بهتری نیز داشته باشند .

* نشستن برای دوره های طولانی می تواند سبب افزایش  فشار در بین دیسکهای مهره داران( دیسک اسفنجی بین استخوانهای مهره ) شود.

*نسشتن همچنین باعت سفتی  ساق ها و پاها میشود جریان خون بر حسب نیروی جاذبه بطرف ساقها وپاحرکت و دوباره به آرامی به طرف قلب حرکت می کند.

* تغییر وضعیت هر20-30دقیقه باعث گردش خون و اجتناب از خستگی عضلانی می شود.

* زیر پایی زانوها را بالا می برد و فشار روی لگن خاصره را کاهش می دهد هر وقت که صندلی تان را تنظیم میکنید زیرپایی را نیز تنظیم کنید.

* این مسئله به شما اجازه می دهد که وضعیت دیگری را نیز انتخاب کنید.که از خستگی در زمانهای طولانی جلوگیری کند.

* اجتناب استفاده از پایه صندلی بعنوان زیر پایی ، زیرا با انجام این عمل زانوها و تنه تان بجلو خمیده میشود.

2.2 صفحه نمایش ( مانیتور ) : مانیتور یک جزء از محیط کاری می باشد . موقعی که در یک حالت غلط قرار

کاربر کارش سخت می شود . حالت های مختلف غیر اصولی  که  می گیرد ممکن منجر به ناراحتی و صدمه می شود نظیر سوزش چشم ، تاری دید ، سوختگی و خشکی چشمان و سردرد و ...

شکایت های معمول شامل ناراحتی و درد در ناحیه گردن ، شانه ها و فشار در چشم می باشد .

* بطور مستقیم در مقابل مانیتور قرار نگیرید و روی صفحه کلید و موس ، گردن و بدنتان را خم نکنید .

* یکبار صندلی ، سطح کار و ارتفاع را درست تنظیم کنید . مانیتور کامپیوتر باید طوری قرار گیرد که در وضعیت راست نشستن بالای صفحه 7-5 سانتی متر زیر سطح چشم قرار گیرد . 

  * اگر مانیتور خیلی پایین است ازیک پایه بلند کننده مانیتور استفاده کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* کسانی که عینک  دوبینی استفاده می کنند ممکن نیاز باشد که مانیتور را پایین تر قرار بدهند که حالت طبیعی بدن حفظ شود. ( قسمت توصیه های بهداشتی را ببینید . )

*  فاصله دید از مانیتور باید در حدود طول بازو (سانتی متر 76-46 ) دور باشد  وقتی که در مقابل صفحه کلید قرار می گیرید .

پیشنهادات :

پیشنهادات توصیه شده می تواند از پیشترفت فشار چشمی ، درد گردن و خستگی شانه در حین  نشستن در مقابل صفحه کلید جلوگیری بعمل آورد .

* مطمئن شوید که سطح صفحه کلید تمیز باشد . گردوغبار بوجود آمده می تواند باعث عدم تشخیص کارکترها می شود و ممکن است باعث مشکلات بازتابش و درخشندگی گردد.

* تنظیم تقابل درخشندگی جهت آسایش بهینه

* کاهش درخشندگی بوسیله موقعیت یابی درست صفحه

* قرار دادن صفحه سمت راست بغل پنجره ها

* تنظیم گوشه صفحه عمودی  و کنترلهای صفحه برای کاهش درخشندگی نورهای بالای سر .

* سایر تکنیکهای کاهش درخشندگی شامل از فیلترهای نوری شیشه ای ، فیلترهای نوری یا نورهای ثانویه کار .

* استفاده از نوارهای لغزنده جهت اطمینان اینکه چیزی که مشاهد خواهد شد در مرکز مانیتور ترجیحا بالا یا پایین صفحه باشد .

توصیه های بهداشتی :

* بطور مرتب چشمهایتان را معاینه کنید .

* کسانی که لنزهای دوبینی و سه بینی دارند به مکان مانیتور توجه ویژه داشته باشند .آنها اغلب ندانسته پشت سرشان را کج می کنند تا صفحه را از قسمت پایینی عینکشان ببیند . و این مسئله اغلب اوقات می تواند به ناراحتیهای پشت ، شانه و گردن منجرشود .

* راه حل های بالقوه شامل مانیتور کامپیوتر کوچک یا خریداری عینک برای کار با کامپیوتر در نظر گرفته شده باشند * وضعیت غلط صفحه و مستندات مرجع می تواند به پوسچر غیر مطلوب منجر شود .

تنظیم مانیتور و مستندات مرجع باید طوری باشد که گردن در یک وضعیت طبیعی و راحت قرار گیرد .

 

2.3 صفحه کلید / موس :

تنظیم صفحه کلید و موس بطور صحیح می تواند به پیشگیری از مشکلات ارگونومی بروز شده نظیر شانه ها ، آرنج ، ساعد ، مچ و دست کمک کند .

* صفحه کلید و موس باید در ارتفاع قرار گیرند بطوریکه ساعد های کاربر ، مچ و دستها موازی با کف باشند ( آرنج تقریبا در زاویه 90 درجه باشد ) .

* سطح صفحه کلید باید معمولا پایین تر از سطح نوشتن باشد تا بهترین وضعیت را ایجاد کند .

* ارتفاع زیر میز برای صفحه کلید / موس بایستی قابل تنظیم باشد بویژه موقعی که ارتفاع سطح کار قابل تنظیم نیست                                                 

* تنظیم ارتفاع صفحه کلید بطوریکه شانه ها بتوانند راحت باشند و اجازه دهد بازوها استراحت کنند .

 *  شیب صفحه کلید ممکن نیاز به تنظیم داشته باشد بطوریکه صاف و هموار باشد و اطمینان حاصل کرد که مچ راست و مستقیم باشد در حالیکه شما صاف نشسته اید .

* به آرامی کلید ها را فشار دهید آنها را محکم نزنید و برای مدتی طولانی آنها را نگه ندارید .

شانه ها ، بازو ها ، دستها و انگشتان در حالت راحت نگه دارید .

* موس بایستی بغل صفحه کلید قرار گیرد و در صورت امکان در همان ارتفاع و حداقل دسترسی تنظیم شود .

* پشت دست بایستی صاف نگه داشته شوند ( وضعیت طبیعی ) ، دست ،مچ و ساعد شما بایستی  مستقیم و راست و اندکی بالای موس باشد .

* وقتی که از موس استفاده نمی کیند دست را روی موس تکیه ندهید . وقتی با کامپیوتر کار نمی کنید دستتان را استراحت دهید .

* در حالیکه تایپ می کنید استفاده از یک پد باعث می شود که مچ در حالت طبیعی و مستقیم قرار گیرد .

* در موقع تایپ مچ ها و دستهایتان روی تکیه گاه مچ قرار ندهید تکیه گاه مچ برای استراحت در طول تایپ طراحی شده است .

پیشنهادات :  

* زیرصفحه ای مشبک صفحه کلید بایستی برای وضعیت داخلی و حرکت اشاره گر موس بهترین حالت را ایجاد کند .

*تنظیم ارتفاع صفحه کلید بطوریکه شانه ها راحت و آرنج ها کمی در وضعیت باز ( 110-100 درجه )و دستها ومچ در حالت مستقیم قرار گیرند .

* استفاده صفحه کلید "پایه ها" ( قابل تنظیم در زیر صفحه کلید ) . زاویه ای را بیابید که مچ در حالت طبیعی قرار گیرد .

*  اگر شما روبرو یا در وضعیت مستقیم نشسته اید سعی کنید شیب صفحه کلید  در فاصله ای زاویه منفی باشد

* اگر تکیه دادید ، کمی شیب معین به وضعیت مستقیم مچ کمک خواهد کرد .

* تکیه گاه مچ به نگهداری وضعیت طبیعی کمک می کند و سطح سفت پد ، تکیه گاه مچ باید فقط برای استراحت کف دست بین کلیدهای ضربه زن استفاده شود .

* از استفاده افراطی از تکیه گاه مچ اجتناب کنید یا از تکیه گاهی که بالاتر از فضای صفحه کلید  موس / حرکت اشاره گر موس بایستی نزدیک صفحه کلید باشد .

* موس بایستی روی سطح کمی کج باشد یا بالاتر از اعداد ≠ صفحه کلید قرار گیرد .

 * جهت حرکت موس از تمام بازو استفاده شود فقط محدود یه حرکت مچ نشود  .

توصیه های بهداشتی :          

* اگر جای گیری موس یا صفحه کلید ، دور یا بیش از حد کوتاه و یا بزرگ باشد باعث می شود که برای شانه ها ، مچ ها ، آرنج و ساعد ناراحت کننده باشد . قرار گیری صفحه کلید بطور مستقیم منطقه دسترسی را نشان می دهد که باعث حداکثر هماهنگی برای چشم و دست می شود  

* اگر سطح کار بیش از حد بلند باشد باعث فشاردر ناحیه صفحه کلید بر بازوها و شانه ها خواهد شد .و این مسئله نیازمند تلاش عضلانی مداوم است و ممکن است مانع جریان خون شود که باعث آسیب و ریسک ناراحتی بیشتر می شود و ممکن خمش مچ بطرف جلو باعث استرس به ماهیچه ساعد و درد آن شود . اگر سطح کار بیش از حد کوتاه باشد باعث استرس به بازو و پشت می شود .

* ضربه زدن محکم کلیدها سبب خارش در نوک انگشتان و درد در مفصلهای انگشتان می شود .فشار بر کلیدها بجای لمس کردن آنها سبب فشار بر روی تاندون های انگشتان ، دست و ساعده می شود .

* با نوک انگشتان زدن کلیدها بجای لمس کردن  معمولا نیاز به بلند کردن انگشتان بویژه شست دارد که حرکتهای تکراری و طولانی باعث فشار بر روی تاندون های ساعد و بیماری دکوئورین می شود .

نظرات() 
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:40 ق.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a
visit this website on regular basis to obtain updated from newest reports.
jennettewinnicki.wordpress.com
شنبه 14 مرداد 1396 08:55 ب.ظ
I every time spent my half an hour to read this website's articles or reviews every day
along with a cup of coffee.
Hugo
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
My developer is trying to convince me to move to .net
from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for about
a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!
Stephan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:45 ب.ظ
This paragraph is actually a pleasant one it helps new net users, who are wishing in favor of blogging.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:51 ب.ظ
I blog often and I really appreciate your content.
The article has truly peaked my interest. I am
going to bookmark your blog and keep checking for new details
about once a week. I opted in for your Feed as well.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 09:50 ب.ظ
whoah this weblog is excellent i like studying your
articles. Stay up the good work! You know, many individuals are searching round for this info,
you could aid them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :