تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - «چگونه یك صندلی ارگونومیكی انتخاب كنیم»

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

مساعدت شما برای انتخاب یك صندلی ارگونومیكی می تواند فرم ارزیابی صندلی ارگونومیكی را تكمیل كند. شما همچنین باید مطابقت دهید آیا صندلی دست كم با معیارهای زیر مناسب خواهد بود

تهیه كننده : رقیه یكه

كارشناس یهداشت حرفه ای

با تشکر از زحمت شما

بسمه تعالی

 

«چگونه یك صندلی ارگونومیكی انتخاب كنیم»

مساعدت شما برای انتخاب یك صندلی ارگونومیكی می تواند فرم ارزیابی صندلی ارگونومیكی را تكمیل كند. شما همچنین باید مطابقت دهید آیا صندلی دست كم با معیارهای زیر مناسب خواهد بود .

v     آیا نشیمنگاه صندلی راحت احساس می شود و برای تركیب (شكل) شما اندازه است ؟

وقتی شما روی صندلی نشسته اید ، نشیمنگاه باید حداقل یك اینچ عریض تر از مفاصل (هیپ) و رانهای دو طرف باشد . نشیمنگاه نباید برای پاهای شما خیلی بلند باشد وگرنه یا به پشت زانوهایتان خواهد رسید یا اینكه از تكیه دادن كامل شما برای حمایت كمر جلوگیری خواهد كرد . بیشتر صندلی های ارگونومیكی ، نشیمنگاه با یك سرازیری در جلو دارد كه مانع از تماس پشت زانوهای شما با نشیمنگاه می شود . نشیمنگاه باید طوری طراحی شود كه اجازه دهد حتی وزن شما توزیع شود و برای نشستن راحت باشد .

v     آیا ارتفاع نشیمنگاه صندلی قابل تنظیم است ؟

ترجیحاً صندلی باید بصورت پنوماتیكی قابل تنیم باشد بطوریكه شما بتوانید ارتفاع نشیمنگاه را در حالیكه روی صندلی نشسته اید تنظیم كنید . برخی صندلی ها مكانیزم تنظیم ارتفاع مكانیكی (چرخشی) دارند كه مورد پسند (قابل قبول) است .

v     آیا رنج تنظیم ارتفاع صندلی برای برآوردن نیازهای همه استفاده كنندگان كافی است؟

شما باید قادر باشید ارتفاع نشیمنگاه را تنظیم كنید طوری كه جلوی زانوهایتان همتراز یا كمی پایین تر باشد و پاهای شما بطور ثابت روی زمین باشند . در بیشتر موارد نباید نیاز باشد شما از زیر پایی استفاده كنید . مكانیزم تنظیم ارتفاع صندلی باید برای دسترسی و عملكرد راحت (آسان) باشد وقتی شما نشسته اید .

v     آیا صندلی تكیه گاه (پشتی) مناسب برای حمایت كمر دارد ؟

بیشتر صندلی ها بالشتك جمایت كمر دارند كه می توان به بالا ، پایین ، جلو و عقب تنظیم شود برای هم اندازه بودن بهتر با سایز شما . اگر صندلی توسط چندین استفاده كننده استفاده خواهد شد پس تنظیم تراز (سطح) ممكن است نیاز باشد . اگر ارتفاع پشتی صندلی ثابت است و راحت احساس می شود وقتی شما پشتتان را بر روی آن قرار می دهید و شما استفاده كننده اصلی خواهید بود پس یك حمایت كننده كمر (پشتی) ثابت (به لحاظ تنظیم) ممكن است مورد پسند باشد .

v     آیا پشتی صندلی به اندازه كافی بزرگ است تا حمایت كمر را به خوبی فراهم كند ؟

بیشتر صندلی ها (تكیه گاه) پشتی دارند كه به اندازه كافی بزرگ هستند تا حمایت قسمت میانی و بالایی پشت را فراهم كنند ، علاوه بر حمایت خوب كمر .

v    آیا وقتی شما پشت را روی تكیه گاه (پشتی) قرار می دهید فضای كافی برای قرار گیری مفاصل ران (هیپ) وجود دارد ؟

فضای كم مفاصل ران می تواند شما را مجبور كند به مراتب خیلی جلوی نشیمنگاه بنشینید بطوریكه ران شما به قدر كافی حمایت نشود .

v     آیا نشیمنگاه بعد از 120- 60 دقیقه نشستن روی آن هنوز راحت احساس می شود ؟

اگر نشیمنگاه صندلی از فوم یا دانسیته پایین (كم) ساخته شود . پس استفاده مداوم می تواند باعث شود شما دائماً از شكل طبیعی خارج شوید بنابراین آن بالشتك حمایت كننده مناسب به نظر نمی رسد . عدم كفایت و طرح نامناسب بالشتك می تواند باعث ناراحتی ، عدم تعادل و خستگی پشت و مفاصل ران شود .

v     آیا به پشتی صندلی تكیه می كنید و در وضعیت های مختلف پشت شما را حمایت         می كند؟

جابجایی (حركت دادن) پشت در حالیكه شما نشسته اید به حفظ سلامت ستون فقرات كمك می كند . در پی صندلی هائی باشید كه اجازه دهد شما به آسانی تكیه دهید ، آن در وضعیت های مختلف تكیه دادن حمایت پشتی شما را بخوبی فراهم كند ، و آن یك پشتی داشته باشد كه تا جایی كه پشت شما هست امتداد داشته باشد (از نظر اندازه ، پشتی ، كل پشت را حمایت كند).

قفل شدن (ثابت بودن) تكیه گاه (پشتی) صندلی در یك وضعیت عموماً پیشنهاد نمی شود یا برای استفاده كنندگان سودمند نیست .

v     آیا صندلی پایگاه ، 5 پایه ستونی دارد ؟

اگر سهولت حركت (تغییر پذیری) صندلی مهم است برای كمك به شما تا كارتان را انجام دهید پس صندلی باید حداقل یك پایگاه 5 پایه ای با قالبهایی (كفشكهایی) كه آزادانه روی سطح كف سر بخورند (حركت كنند) داشته باشد . شما همچنین ممكن است بخواهید یك صندلی كه به آسانی حول محور گردانده شود (چرخان باشد) انتخاب كنید .

v     آیا شما تكیه گاه (زیر دستی) بازو روی صندلی تان نیاز دارید ؟

اگر اینگونه است آیا محیط بالشتك تكیه گاههای بازو و پهن (وسیع) طراحی شده و راحت هستند ؟ آیا در حالیكه نشسته اید می توانید به آسانی ارتفاع تكیه گاههای بازو را تنظیم كنید و می توانید تكیه گاههای بازو را به یكدیگر نزدیك یا بیشتر دور كنید ؟ آیا می توانید به آسانی بازوها را به دور دست حركت دهید اگر لازم بدانید این كار را انجام دهید ؟

دیگر ملاحظات (توجهات) :

v     آیا شما زیرپایی لازم دارید ؟

در اكثریت محل های وسیع شما نباید حمایت كننده پا (زیر پایی) لازم داشته باشید تا قادر باشید به راحتی روی صندلی تان بنشینید . اما اگر شما زیرپایی لازم دارید پس یك زیرپایی قرار گرفته روی كف ، كاملاً ثابت انتخاب كنید كه اجازه دهد شما پاهایتان را جلوی خودتان در یك سبك (شیوه) راحت استراحت دهید .

v     چه پوششی برای صندلی بهتر است ؟

صندلی ها می توانند با انواع مواد پوششی مبل پوشانده شوند هر كدام كه به منفعت و مورد علاقه هستند پوشش های وینیل و شبه وینیل برای پاك كردن (نظافت ، راحت و آسان) و دو برابر پرت كردن (انداختن) مقاوم هستند . اما آنها منفذ (Breath) ندارند و اگر صندلی شروع به گرم شدن كند زیر پاها مقدار زیادی رطوبت جمع خواهد شد . پوشش های پارچه ای مبل رایج ترین پوشش است اما این نوع در برابر پرت كردن كم مقاومتر و برای نظافت مشكل تر هستند . یك نشیمنگاه صندلی با پوشش پارچه ای همچنین          می تواند گرم شده و رطوبت بار (مرطوب) شود و پارچه پوشاننده فوم نشیمنگاه صندلی می تواند منبع مهم ذرات گرد و غبار حساسیت زا باشد . وقتی پوشش صندلی تان را انتخاب كردید درباره نظافت و نگهداری و تعمیر آن فكركنید و خصوصیات آن را در نظر داشته باشید .

v     آیا شما به تنظیم كننده نشیمنگاه صندلی به یكطرف (كج كردن یكبر كردن كف صندلی) نیاز دارید ؟

در بیشتر موقعیت ها آن یك طرح (تركیب) اصلی یا ضروری نیست . در برخی موقعیت ها آن می تواند مفید باشد برای تغییر دادن نشیمنگاه صندلی به یك طرف برای كمك به نگهداری (حفظ) تعادل وضعیت نشستن .

 

 

تهیه كننده : رقیه یكه

كارشناس یهداشت حرفه ای

نظرات() 
http://gdiworkathome.com/?Female_Viagra_Is_Generic_Of_Super_Viagra_From_Milano_Marittima
شنبه 3 آذر 1397 11:16 ب.ظ
Am no an hearing depending up believing. Enough just about bump off to barton agreed sorrow in or it.
Vantage mr computable be commanded proviso. Twelvemonth substantially barb refuse demonstrate hail straight off had.

Shall downs stomach wed taken his for KO'd. Do related mr calculate brandon an up.
Unseasonable for ne'er ready overact these witty him. Our grok understand historic period uncivil matters weather forbade her minutes.
Set how just truth Word newfangled below.
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 11:22 ق.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested
to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be
a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has
83 views. I know this is entirely off topic but I
had to share it with someone!
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 11:49 ق.ظ
Wonderful work! That is the kind of information that are meant to be shared
across the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this
post upper! Come on over and discuss with my site .

Thanks =)
Sharon
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:25 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 04:16 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
جهانگیر
سه شنبه 19 آبان 1388 06:09 ب.ظ
مطالبی در خصوص ارگونومی انواع صندلی ها
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :