تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - عملیات حمل دستی

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 3 خرداد 1388

عملیات حمل دستی

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: عوامل ارگو نومی، 

عملیات حمل دستی

 انبارداری جابه جایی محصولات و مواد را در بر می گیرد که بایستی در حالت ایمن انجام شود و نیز حفاظت کننده محصولات باشد.همچنین بارگیری یا تخلیه و حرکت مواد با حمل دستی به دنبال کج کردن ایمن ، بایستی مشاهده شود:

و  . . . .

تهیه و تنظیم : مسعود سلیمی

با تشکر از زحمات تهیه کننده منتظر مطالب جدید شما هستیم.


 

عملیات حمل دستی

 انبارداری جابه جایی محصولات و مواد را در بر می گیرد که بایستی در حالت ایمن انجام شود و نیز حفاظت کننده محصولات باشد.همچنین بارگیری یا تخلیه و حرکت مواد با حمل دستی به دنبال کج کردن ایمن ، بایستی مشاهده شود:

 _ زمان بارگیری چرخ دستی بارها را دور از چرخها نگهدارید.

 _ میزان بار از میزان ظرفیت تولید کننده تجاوز نکند . ( ظرفیت صفحه در حمل دستی مشخص شود .)

 _  محل بار طوری باشد که نیفتد ، نلغزد ، تکان نخورد واگرتسمه ها در دسترس هستند آنها را با تسمه ایمن کنند.

 _ برای آیتمهای به شدت حجیم یا تحت فشار مانند سیلندرهای گاز ، ازتسمه یا زنجیر برای حمل دستی استفاده شود.

 _ سر بار به آهستگی به جلو کشیده شود به طوریکه زبانه بارکش دستی زیر بار برود وسپس به جلو هل داده شود و زبانه

  بارکش دستی تمام راه زیر بار باشد، اگر مانع دید شما می شود دیده بان برای کمک بخواهید.   

 _  بار را تا حدی که وزن آن با برگشت روی پا ، نه بدون دست قابل حمل باشد ، هل دهید.

 _  با چرخ دستی به عقب راه نروید ، مگر اینکه از پله یا سراشیبی بخواهید بالا بروید.

 _ وقتی که به طرف پایین در سرازیری می روید ، چرخ دستی را در جلو نگه دارید به طوری که بتوانید در تمام زمانها آن را کنترل کنید .

 - چرخهای دستی را در پیاده رو حرکت بدهید.

_ چرخهای دستی را با زبانه زیر پالت یا قفسه یا میز نگهدارید.

_  استفاده از جک پالت یا چرخهای دستی راه رونده

 _ جک پالتها یا چرخهای دستی راه رونده خیلی روان هستند اما اگربه درستی استفاده نشوند ، می تانند خطرناک باشند.

 این تجهیزات برای انتقال بارها ، تخلیه ، بلند کردن بار ، چیدن ، سوار کردن و نگه داشتن مواد یا محصولات طراحی شدند .  

 کارگران عمل کننده با جک پالتها یا چرخهای دستی راه رونده ممکن است بوسیله قرارگرفتن غلطکهای جک پالتها روی پاها
 
و قرار گرفتن دستها بین عمل کننده دستی و جزء ثابت آسیب ببینند.
 
برای عمل ایمن این تجهیزات ، اصول ایمنی پایه ای زیر بایستی دنبال شود ، با دنبال کردن این رهنمودها به ایمنی خودتان
 و دیگران مطمئن خواهید شد:

 _ تنها متصدی جک پالتها میتواند با آنها کار کند.
 _ ظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار تولید کننده تجاوز نکند و صفحه ظرفیت بلند کردن بار را روی جک پالتها بخوانید، اگر مطمئن نیستید.

 - برای جلوگیری از لغزش بار جک پالتها را به آرامی حرکت دهید و متوقف کنید.
 
- جک پالتها را به طور دستی بکشید و آنها را وقتی که از سرازیری پایین می روید یا از جای محصور به دیوار رد می شوید ، هل دهید.
 - اگر بار مانع دید شماست ، یک دیده بان برای همراهی تان بخواهید.

 - اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتها را متوقف کنید.

 - هرگز پاهاتان را زیر جک پالتها قرار ندهید.

 هرگز ازقطعه دوم تجهیزات برای هل دادن، کشیدن یا بلند کردن یک دستگاه استفاده نکنید.

 - وقتی که دستگاه خالی را حرکت می دهید به آهستگی برانید.

 - همیشه وسیله حفاظت فردی مناسب را بپوشید.

 -  دستها، پاها و دیگر اعضای بدن را محدود به خطوط حرکت جک پالتها نگه دارید.

-         هرگز روی جک پالتها سواری نکنید.

مواد خطرناک

 مواد شیمیایی در انبار خیلی رایج هستند اگر دستی باشند و ایمن نگهداری نشوند میتوانند باعث آسیب جدی شوند مواد شیمیایی ممکن است درون بار انداز یا کانتینر یا پالت قرار گیرند. دیگر مواد شیمیایی ممکن است بخشی از استاندارد محیط کار باشند  ( در جوشکاری)و یا از ترکیب دست نخورده موتور در تجهیزات برقی یا بارکش های تریلر ،تولید مونوکسید کربن کنند.  شما بایستی بدون تناقض پیرو راهنمای ایمنی برای مواد خطرناک عمل کنید :  

 _ پیرو دستورالعمل روی برچسب و به طور مشابه اطلاعات ایمنی مواد برای مواد شیمیایی که تولید میشوند و در محل کارتان   استفاده خواهید کرد ،عمل کنید.    
 _ از لباسهای حفاظت فردی یا تجهیزاتی مانند دستکشهای نئوپرن ، بوتهای لاستیکی ، حفاظ کفش، پیشبند لاستیکی ، پوششهای حفاظتی چشم ، برای مواد شیمیایی بر چسب گذاری شده قابل اشتعال ، خورنده ، سوزش آور یا سمی استفاده کنید.

 _ همیشه از عینکهای ایمنی و پوششهای صورت هنگام استفاده از بر چسبهای شیمیایی خورنده یا سوزاننده ، استفاده کنید.

 _ از لباسها یا تجهیزات حفاظتی که درزهای شکافدار، سوراخ ، بریده ، پارگی یا دیگر علائم قابل مشاهده آسیب دارند ، استفاده       نکنید. 

 _ قبل از اینکه دستکشهای نئوپرن یا لاستیکی را بردارید ، آنها را با آب سرد بشوئید.
 _ همیشه دستتان را بعد از در آوردن دستکش بشویید.

 _از مواد شیمیایی کانتینر های بدون برچسب یا بدون مارک استفاده نکنید.

 _ در فاصله 50 فوت از کانتینرهای بر چسب زده مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ، کار گرم مانند جوشکاری ، تراش فلز یا عمل  تولید جرقه انجام ندهید.

 _ کانتینر های برچسب دار اکسید کننده را با کانتینرهای بر چسب دار سوزاننده یا خورنده نگه ندارید.

 مواد قابل اشتعال پخش شده قبل از پاشیدن ، پخش شدن یا انتقال هر مایع از مخزن کانتینرهای برچسب دار قابل اشتعال ، مراحل ایمنی زیر را مشاهده کنید:

 1- فقط از بشکه های ایمن قرمز رنگ کد دار برای انتقال مایعات استفاده شود.

 2- اتصال به زمین زنجیر کانتینر ها به وسیله :

 _  قلاب نواری را در یک انتها از سیم اتصال به لبه کانتینر توزیع شده ، و سپس در انتهای دیگر از سیم اتصال به منبع زمین ببندند  مانند یک ستون فولادی گردنده زمین.
 _ قلاب نواری را در یک انتها ازسیم اتصال به لبه کانتینرتوزیع و سپس در انتهای دیگر از سیم اتصال به لبه کانتینردریافتی ببندند . 

 اکنون می توانید مایع را از مخزن کانتینر به درون کانتینر دریافتی باز شده ، توزیع کنید. به محض اجرا ، درب روی کانتینر دریافتی  را جابه جا کنید و سیستم اتصال را حرکت دهید.

 کار کردن با مواد وانبار کردن

 برای جلوگیری از افتادن محصولات روی کارگران یا بازدیدکنندگان وبرای کاهش ضرر محصول بایستی آنها را ایمن و مطمئن  ذخیره کرد.انبار محصولات بایستی از بارکش صنعتی برقی ( جرثقیل چنگک دار) ، همچنین ریسمان مطمئن برای محافظت بار به  طرز مطمئن استفاده کند.

 وقتی مواد را از انبار حرکت میدهید ، موارد ایمنی زیر بایستی مشاهده گردد:

 _ وقتی قفسه ها را با دست آماده می کنید مواد را برای قفسه بندی در جلوی خودتان قرار دهید تا از چرخش بدنتان هنگامی که  آنها را بالا می برید جلوگیری کنید.

 _ قبل از اینکه به سمت کانتینر بروید، بازدید چشمی برای اشیاء نوک تیز یا خطرات دیگر مانند ظرف آشغال ، جعبه ها ، کیسه یا چاهک داشته باشید.

  قبل از اینکه صندوق را باز کنید ، میخها را بردارید یا کج کنید. _

  همیشه به سمت بیرون از خودتان و دیگران اشیاء را ببرید._

 _ سعی نکنید در خارج از پیاده رو به اشیاء ضربه بزنید، اشیاء بایستی هل داده شوند یا به طرف پیاده رو حمل شوند.

 _ اجازه ندهید مواد از قفسه ها به سمت پیاده رو آویزان شوند.  

_  وقتی که به گوشه های تاریک میرسید به آهستگی حرکت دهید.

_  بارهای سنگین تر را در قفسه های وسط یا پایین تر قرار دهید.

_ اشیاء را در یک زمان به سمت قفسه ها حرکت دهید.

 _ محل آیتم ها را روی قفسه هامسطح و هموار کنید بنابراین آنها نمی لرزند.

نظرات() 
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29 ق.ظ

Amazing tons of good tips.
buy viagra online ireland where can i buy viagra safely online buy sildenafil generic sildenafil and viagra sildenafil to buy i want to buy viagra how to buy viagra buy viagra online uk cheap buy online viagra uk buy viagra 25mg
prices on cialis 10 mg
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:08 ب.ظ

Wow many of very good advice!
cialis taglich dose size of cialis generic cialis at walmart generic cialis levitra cialis price in bangalore venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription 40 mg cialis what if i take cialis 100mg suppliers effetti del cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:44 ق.ظ

Reliable info. Appreciate it!
cialis free trial cialis 30 day trial coupon cialis para que sirve cialis tablets for sale look here cialis cheap canada cialis 20 mg effectiveness cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription ou acheter du cialis pas cher cialis 50 mg soft tab
Cialis generic
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
cialis online napol cialis arginine interactio cialis italia gratis cheap cialis cialis soft tabs for sale generic cialis tadalafil buying cialis in colombia does cialis cause gout cialis patent expiration tadalafil
Viagra purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:08 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
order viagra online where to buy viagra online uk online viagra pharmacy buy generic viagra online buy real viagra cheap buy viagra online usa where to buy viagra from uk viagra online buy viagra online without prescription with overnight delivery viagra online canadian pharmacy
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:50 ق.ظ

Wow plenty of excellent data.
how to purchase cialis on line buying brand cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis generico en mexico tadalafilo cialis diario compra achat cialis en itali we recommend cialis info venta de cialis canada pastillas cialis y alcoho
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:51 ق.ظ

Helpful posts. Appreciate it.
tadalafil tablets order a sample of cialis prices for cialis 50mg tarif cialis france best generic drugs cialis online prescriptions cialis price cialis best price cialis best we use it cialis online store cialis 5 mg
http://verniecaulkins.jimdo.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:20 ق.ظ
You really make it seem so easy along with your presentation however I find this topic to be really one
thing which I believe I'd by no means understand. It seems too complex and extremely large for me.
I'm having a look forward in your subsequent put up, I'll
attempt to get the grasp of it!
Lucille
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:20 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for
a blog site? The account helped me a appropriate
deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 05:45 ب.ظ
What's up mates, its wonderful post about educationand entirely defined, keep
it up all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :