تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - عملیات حمل دستی

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 3 خرداد 1388

عملیات حمل دستی

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   طبقه بندی: عوامل ارگو نومی، 

عملیات حمل دستی

 انبارداری جابه جایی محصولات و مواد را در بر می گیرد که بایستی در حالت ایمن انجام شود و نیز حفاظت کننده محصولات باشد.همچنین بارگیری یا تخلیه و حرکت مواد با حمل دستی به دنبال کج کردن ایمن ، بایستی مشاهده شود:

و  . . . .

تهیه و تنظیم : مسعود سلیمی

با تشکر از زحمات تهیه کننده منتظر مطالب جدید شما هستیم.


 

عملیات حمل دستی

 انبارداری جابه جایی محصولات و مواد را در بر می گیرد که بایستی در حالت ایمن انجام شود و نیز حفاظت کننده محصولات باشد.همچنین بارگیری یا تخلیه و حرکت مواد با حمل دستی به دنبال کج کردن ایمن ، بایستی مشاهده شود:

 _ زمان بارگیری چرخ دستی بارها را دور از چرخها نگهدارید.

 _ میزان بار از میزان ظرفیت تولید کننده تجاوز نکند . ( ظرفیت صفحه در حمل دستی مشخص شود .)

 _  محل بار طوری باشد که نیفتد ، نلغزد ، تکان نخورد واگرتسمه ها در دسترس هستند آنها را با تسمه ایمن کنند.

 _ برای آیتمهای به شدت حجیم یا تحت فشار مانند سیلندرهای گاز ، ازتسمه یا زنجیر برای حمل دستی استفاده شود.

 _ سر بار به آهستگی به جلو کشیده شود به طوریکه زبانه بارکش دستی زیر بار برود وسپس به جلو هل داده شود و زبانه

  بارکش دستی تمام راه زیر بار باشد، اگر مانع دید شما می شود دیده بان برای کمک بخواهید.   

 _  بار را تا حدی که وزن آن با برگشت روی پا ، نه بدون دست قابل حمل باشد ، هل دهید.

 _  با چرخ دستی به عقب راه نروید ، مگر اینکه از پله یا سراشیبی بخواهید بالا بروید.

 _ وقتی که به طرف پایین در سرازیری می روید ، چرخ دستی را در جلو نگه دارید به طوری که بتوانید در تمام زمانها آن را کنترل کنید .

 - چرخهای دستی را در پیاده رو حرکت بدهید.

_ چرخهای دستی را با زبانه زیر پالت یا قفسه یا میز نگهدارید.

_  استفاده از جک پالت یا چرخهای دستی راه رونده

 _ جک پالتها یا چرخهای دستی راه رونده خیلی روان هستند اما اگربه درستی استفاده نشوند ، می تانند خطرناک باشند.

 این تجهیزات برای انتقال بارها ، تخلیه ، بلند کردن بار ، چیدن ، سوار کردن و نگه داشتن مواد یا محصولات طراحی شدند .  

 کارگران عمل کننده با جک پالتها یا چرخهای دستی راه رونده ممکن است بوسیله قرارگرفتن غلطکهای جک پالتها روی پاها
 
و قرار گرفتن دستها بین عمل کننده دستی و جزء ثابت آسیب ببینند.
 
برای عمل ایمن این تجهیزات ، اصول ایمنی پایه ای زیر بایستی دنبال شود ، با دنبال کردن این رهنمودها به ایمنی خودتان
 و دیگران مطمئن خواهید شد:

 _ تنها متصدی جک پالتها میتواند با آنها کار کند.
 _ ظرفیت بار از مقدار ظرفیت بار تولید کننده تجاوز نکند و صفحه ظرفیت بلند کردن بار را روی جک پالتها بخوانید، اگر مطمئن نیستید.

 - برای جلوگیری از لغزش بار جک پالتها را به آرامی حرکت دهید و متوقف کنید.
 
- جک پالتها را به طور دستی بکشید و آنها را وقتی که از سرازیری پایین می روید یا از جای محصور به دیوار رد می شوید ، هل دهید.
 - اگر بار مانع دید شماست ، یک دیده بان برای همراهی تان بخواهید.

 - اگر کسی در راه شما قرار گرفت جک پالتها را متوقف کنید.

 - هرگز پاهاتان را زیر جک پالتها قرار ندهید.

 هرگز ازقطعه دوم تجهیزات برای هل دادن، کشیدن یا بلند کردن یک دستگاه استفاده نکنید.

 - وقتی که دستگاه خالی را حرکت می دهید به آهستگی برانید.

 - همیشه وسیله حفاظت فردی مناسب را بپوشید.

 -  دستها، پاها و دیگر اعضای بدن را محدود به خطوط حرکت جک پالتها نگه دارید.

-         هرگز روی جک پالتها سواری نکنید.

مواد خطرناک

 مواد شیمیایی در انبار خیلی رایج هستند اگر دستی باشند و ایمن نگهداری نشوند میتوانند باعث آسیب جدی شوند مواد شیمیایی ممکن است درون بار انداز یا کانتینر یا پالت قرار گیرند. دیگر مواد شیمیایی ممکن است بخشی از استاندارد محیط کار باشند  ( در جوشکاری)و یا از ترکیب دست نخورده موتور در تجهیزات برقی یا بارکش های تریلر ،تولید مونوکسید کربن کنند.  شما بایستی بدون تناقض پیرو راهنمای ایمنی برای مواد خطرناک عمل کنید :  

 _ پیرو دستورالعمل روی برچسب و به طور مشابه اطلاعات ایمنی مواد برای مواد شیمیایی که تولید میشوند و در محل کارتان   استفاده خواهید کرد ،عمل کنید.    
 _ از لباسهای حفاظت فردی یا تجهیزاتی مانند دستکشهای نئوپرن ، بوتهای لاستیکی ، حفاظ کفش، پیشبند لاستیکی ، پوششهای حفاظتی چشم ، برای مواد شیمیایی بر چسب گذاری شده قابل اشتعال ، خورنده ، سوزش آور یا سمی استفاده کنید.

 _ همیشه از عینکهای ایمنی و پوششهای صورت هنگام استفاده از بر چسبهای شیمیایی خورنده یا سوزاننده ، استفاده کنید.

 _ از لباسها یا تجهیزات حفاظتی که درزهای شکافدار، سوراخ ، بریده ، پارگی یا دیگر علائم قابل مشاهده آسیب دارند ، استفاده       نکنید. 

 _ قبل از اینکه دستکشهای نئوپرن یا لاستیکی را بردارید ، آنها را با آب سرد بشوئید.
 _ همیشه دستتان را بعد از در آوردن دستکش بشویید.

 _از مواد شیمیایی کانتینر های بدون برچسب یا بدون مارک استفاده نکنید.

 _ در فاصله 50 فوت از کانتینرهای بر چسب زده مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ، کار گرم مانند جوشکاری ، تراش فلز یا عمل  تولید جرقه انجام ندهید.

 _ کانتینر های برچسب دار اکسید کننده را با کانتینرهای بر چسب دار سوزاننده یا خورنده نگه ندارید.

 مواد قابل اشتعال پخش شده قبل از پاشیدن ، پخش شدن یا انتقال هر مایع از مخزن کانتینرهای برچسب دار قابل اشتعال ، مراحل ایمنی زیر را مشاهده کنید:

 1- فقط از بشکه های ایمن قرمز رنگ کد دار برای انتقال مایعات استفاده شود.

 2- اتصال به زمین زنجیر کانتینر ها به وسیله :

 _  قلاب نواری را در یک انتها از سیم اتصال به لبه کانتینر توزیع شده ، و سپس در انتهای دیگر از سیم اتصال به منبع زمین ببندند  مانند یک ستون فولادی گردنده زمین.
 _ قلاب نواری را در یک انتها ازسیم اتصال به لبه کانتینرتوزیع و سپس در انتهای دیگر از سیم اتصال به لبه کانتینردریافتی ببندند . 

 اکنون می توانید مایع را از مخزن کانتینر به درون کانتینر دریافتی باز شده ، توزیع کنید. به محض اجرا ، درب روی کانتینر دریافتی  را جابه جا کنید و سیستم اتصال را حرکت دهید.

 کار کردن با مواد وانبار کردن

 برای جلوگیری از افتادن محصولات روی کارگران یا بازدیدکنندگان وبرای کاهش ضرر محصول بایستی آنها را ایمن و مطمئن  ذخیره کرد.انبار محصولات بایستی از بارکش صنعتی برقی ( جرثقیل چنگک دار) ، همچنین ریسمان مطمئن برای محافظت بار به  طرز مطمئن استفاده کند.

 وقتی مواد را از انبار حرکت میدهید ، موارد ایمنی زیر بایستی مشاهده گردد:

 _ وقتی قفسه ها را با دست آماده می کنید مواد را برای قفسه بندی در جلوی خودتان قرار دهید تا از چرخش بدنتان هنگامی که  آنها را بالا می برید جلوگیری کنید.

 _ قبل از اینکه به سمت کانتینر بروید، بازدید چشمی برای اشیاء نوک تیز یا خطرات دیگر مانند ظرف آشغال ، جعبه ها ، کیسه یا چاهک داشته باشید.

  قبل از اینکه صندوق را باز کنید ، میخها را بردارید یا کج کنید. _

  همیشه به سمت بیرون از خودتان و دیگران اشیاء را ببرید._

 _ سعی نکنید در خارج از پیاده رو به اشیاء ضربه بزنید، اشیاء بایستی هل داده شوند یا به طرف پیاده رو حمل شوند.

 _ اجازه ندهید مواد از قفسه ها به سمت پیاده رو آویزان شوند.  

_  وقتی که به گوشه های تاریک میرسید به آهستگی حرکت دهید.

_  بارهای سنگین تر را در قفسه های وسط یا پایین تر قرار دهید.

_ اشیاء را در یک زمان به سمت قفسه ها حرکت دهید.

 _ محل آیتم ها را روی قفسه هامسطح و هموار کنید بنابراین آنها نمی لرزند.

نظرات() 
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Kudos. I appreciate this!
costo in farmacia cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generico cialis reviews prix cialis once a da cipla cialis online cialis 100mg suppliers india cialis 100mg cost cialis therapie cialis generico in farmacia
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Amazing plenty of good information.
cialis manufacturer coupon cialis price in bangalore tadalafil tablets prices for cialis 50mg tadalafil generic cialis super kamagra cialis savings card cialis daily new zealand cialis free trial acheter du cialis a geneve
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:11 ب.ظ

Cheers, Fantastic information.
cialis therapie tarif cialis france india cialis 100mg cost where do you buy cialis cialis australian price buy cialis online viagra vs cialis cialis 10 doctissimo brand cialis generic cialis therapie
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:27 ق.ظ

Superb knowledge. Cheers.
cialis 50 mg soft tab generic low dose cialis order generic cialis online cialis super kamagra cialis tablets for sale cialis coupon buy original cialis buying cialis overnight buy cialis uk no prescription enter site very cheap cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:18 ب.ظ

With thanks. Excellent stuff!
low dose cialis blood pressure cialis generika tadalafil acheter cialis meilleur pri cialis 30 day sample try it no rx cialis comprar cialis 10 espa241a american pharmacy cialis cialis taglich 5 mg cialis coupon printable
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:01 ق.ظ

With thanks. I enjoy this.
prezzo cialis a buon mercato dose size of cialis generic cialis at the pharmacy cialis prices in england tarif cialis france look here cialis order on line how do cialis pills work cialis pills in singapore rx cialis para comprar wow look it cialis mexico
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Very good material. Kudos.
click now buy cialis brand cialis per paypa precios de cialis generico discount cialis cialis official site cialis 5 mg buy rezeptfrei cialis apotheke price cialis wal mart pharmacy walgreens price for cialis cialis generico in farmacia
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Many thanks! An abundance of content.

click here take cialis overnight cialis tadalafil tadalafil 10 mg look here cialis order on line cialis canada on line prices for cialis 50mg cialis rezeptfrei fast cialis online recommended site cialis kanada buy name brand cialis on line
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:27 ب.ظ

Valuable tips. Thank you.
cialis efficacit cialis for sale in europa venta cialis en espaa 40 mg cialis what if i take cialis uk next day tadalafil 20 mg buy cialis online nz buy generic cialis cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Thanks! Quite a lot of write ups!

cialis uk next day effetti del cialis cialis 5 mg effetti collateral buy cheap cialis in uk how much does a cialis cost brand cialis nl only best offers 100mg cialis weblink price cialis side effects for cialis cialis therapie
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 05:56 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 30 day sample cialis 50 mg soft tab cialis bula click now cialis from canada cost of cialis cvs cialis super kamagra only here cialis pills generic cialis review uk cialis pills boards cialis generique 5 mg
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Whoa tons of great data!
cialis vs viagra cialis 50 mg soft tab buy brand cialis cheap cialis for sale only best offers cialis use order generic cialis online buy cialis cialis wir preise cialis for sale in europa costo in farmacia cialis
buy tadalafil online
جمعه 9 آذر 1397 05:37 ب.ظ

Incredible a good deal of valuable info.
wow look it cialis mexico where to buy cialis in ontario we choice cialis pfizer india where cheapest cialis buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich callus cialis italia gratis
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 05:52 ق.ظ

You actually mentioned it very well!
cialis prices in england cialis 5mg prix cialis for bph cilas acquistare cialis internet cialis for sale in europa free generic cialis cialis great britain precios cialis peru safe dosage for cialis
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:33 ب.ظ

You explained this superbly.
cialis online napol cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg cialis coupons printable cialis 20 mg cost tadalafil 5mg cialis herbs tadalafil tablets canada discount drugs cialis prices for cialis 50mg
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:44 ق.ظ

Information effectively regarded!.
dosagem ideal cialis preis cialis 20mg schweiz only best offers cialis use cialis online achat cialis en europe miglior cialis generico cialis australian price prices on cialis 10 mg viagra or cialis generic for cialis
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Appreciate it! Lots of knowledge!

comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg para diabeticos cialis 5mg cialis price in bangalore cialis super kamagra cialis generic availability cialis side effects dangers cialis australian price generico cialis mexico cialis taglich
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Amazing loads of amazing tips.
cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei sterreich dosagem ideal cialis no prescription cialis cheap cialis authentique suisse we use it 50 mg cialis dose cialis online nederland only best offers 100mg cialis canadian drugs generic cialis buy cheap cialis in uk
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 10 مهر 1397 10:36 ب.ظ

You suggested this adequately!
cialis bula cialis arginine interactio estudios de cialis genricos cialis et insomni generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india cialis name brand cheap cialis generico online cialis vs viagra opinioni cialis generico
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 10:59 ب.ظ

Nicely expressed of course! !
cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg tablets buy cialis cheap 10 mg cialis from canada cialis ahumada cialis daily dose generic tadalafil 5mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets click here take cialis
canadian prescriptions online
یکشنبه 1 مهر 1397 03:21 ق.ظ

Seriously tons of good data!
pharmacy onesource trust pharmacy canada online pharmacy canadian pharmacies without an rx drugstore online drugstore online shopping reviews pharmacy canada 24 pharmacy canada best canada medications buy canada pharmacies account
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:21 ق.ظ

Info well applied!.
cialis kaufen wo trusted tabled cialis softabs female cialis no prescription cialis 20 mg cialis sans ordonnance cialis purchasing prices for cialis 50mg free generic cialis when will generic cialis be available pastillas cialis y alcoho
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:13 ب.ظ

Cheers. Numerous stuff.

tadalafilo buy cheap cialis in uk cialis 20mg preis cf where to buy cialis in ontario recommended site cialis kanada cialis generico en mexico cialis cipla best buy cialis for daily use cialis generisches kanada cialis for bph
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:17 ق.ظ

Really loads of excellent facts.
Canadian Pharmacy USA canada medication list canadian pharmacy online 24 buy viagra online usa canadian pharmacy trust pharmacy canada reviews canadian drug store canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies that are legit canadian discount pharmacies in canada
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:53 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it!
where to buy herbal viagra age to buy viagra viagra prices uk rx online buy cheap generic viagra viagra on prescription viagra online no prescriptions buy viagra at where can i buy viagra cheap viagra from pharmacy
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:07 ق.ظ

Thank you! A lot of posts!

cialis generico online cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg para diabeticos canadian cialis cialis price in bangalore purchasing cialis on the internet buying cialis in colombia click now buy cialis brand we use it cialis online store cialis in sconto
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29 ق.ظ

Amazing tons of good tips.
buy viagra online ireland where can i buy viagra safely online buy sildenafil generic sildenafil and viagra sildenafil to buy i want to buy viagra how to buy viagra buy viagra online uk cheap buy online viagra uk buy viagra 25mg
prices on cialis 10 mg
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:08 ب.ظ

Wow many of very good advice!
cialis taglich dose size of cialis generic cialis at walmart generic cialis levitra cialis price in bangalore venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription 40 mg cialis what if i take cialis 100mg suppliers effetti del cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:44 ق.ظ

Reliable info. Appreciate it!
cialis free trial cialis 30 day trial coupon cialis para que sirve cialis tablets for sale look here cialis cheap canada cialis 20 mg effectiveness cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription ou acheter du cialis pas cher cialis 50 mg soft tab
Cialis generic
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
cialis online napol cialis arginine interactio cialis italia gratis cheap cialis cialis soft tabs for sale generic cialis tadalafil buying cialis in colombia does cialis cause gout cialis patent expiration tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :