تبلیغات
بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - كلیات ممیزی

بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی-

بهداشت حرفه ای برای همه

یکشنبه 5 مهر 1388

كلیات ممیزی

نویسنده: مرتضی دهقانی سیدی   

کلیات ممیزی بهداشت حرفه ای

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

کلیات ممیزی بهداشت حرفه ای

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

کلیات ممیزی بهداشت حرفه ای

هدف اصلی بهداشت حرفه ای حفاظت از سلامتی کارکنان در برابر عوارض سوء ناشی

از فعالیتهای کاری است . اگر اصول بهداشت شغلی به طور مؤثر و صحیح به کار گرفته

شوند علاوه بر بهبود سلامتی عمومی کارکنان ، در فرام کردن رفاه و آسایش نیروی

کاری نیز موثر خواهد بود ، اگرچه بسیاری از فاکتورها نظیر شیوه زندگی و اثرات

محیطهای خانگی و تفریحی از کنترل کارفرما خارج است.

یک رویکرد سیتماتیک نسبت به مدیریت ریسکهای بهداشتی مرتبط با فعالیت ه ای کاری

می توان شامل موارد زیر باشد :

- ارزیابی ریسک های بهداشتی ناشی از فعالیتهای کاری.

- ارزیابی بهداشت فردی کارکنان .

- تناسب کارکنان با وظایف شغلی.

- آمادگی و واکنش در برابر شرایط اضطراری.

یکی از اجزاء یک سیستم مدیریت مؤثر ، فرایند ممیزی است که می بایست با دقت و به

موقع طرح ریزی شود تا حداکثر بهره برداری از آن حاصل شود . این راهنما مربوط به

ممیزی بهداشت حرفه ای بوده و می تواند به عنوان معیاری مؤثر در فرآیند ممیزی مورد

استفاده قرار گیرد، سؤالات و پاسخهای مطرح شده در این راهنما طوری طراحی شده اند

که برای هر سؤال بتوان امتیازاتی را تعیین کرد . این مسئله به ویژه برای مم یزانی که

تجربه کافی ندارند بسیار مفید خواهد بود . به علاوه با استفاده از این شیوه امکان مقایسه

عملکرد واحدهای مختلف و پایش بهبود یا افت آنها در فواصل زمانی مشخص میسر

خواهد بود.

ممیزی بهداشت حرفه ای :

مدیریت سازمانها نیاز دارند تا اطمینان حاصل کنند که کنترل ه ای مناسب در برابر

خطرات محیط کار وجود دارد و سازمان به استانداردهای مطلوب در این زمینه دستیابی

پیدا کرده است . چنین استانداردهایی ممکن است مقتضیات قانونی را مطرح کنند یا بر

دیگر استانداردهای مربوط به سازمان یا دیگرصنایع مبتنی باشند.

ممیزی ها نباید برای برقراری ی ا وضع استانداردها مورد استفاده قرار گیرند، هدف از

ممیزی این است که مشخص شود استانداردها ی از قبل تعیین شده تحقق پیدا کرده اند یا

خیر و در غیر این صورت مبنایی برای بهبود مشخص شود . سؤالات ممیزی باید شامل

رفرنس به استانداردهای قابل کاربرد باشد (هم در سطوح قو انین ملی، استانداردهای

مربوط به صنایع یا خط مشی های سازمان).

ممیزی ها در دامنه کاربرد و محتوا متفاوت هستند و ممکن است داخلی باشد (ممیزی

توسط افرادی انجام شودکه خود در آن سازمان مشغول به کارند ) یا خارجی باشد

(ممیزی توسط شخص ثالث یا شرکتهای به ثبت رسیده انجا م می شود ) نتایج ممیزی

ممکن است به طور کیفی بیان شوند ، یک قضاوت عینی را مطرح کند و یا اینکه از طریق

مقایسه عملکرد با معیارهای از پیش تعیین شده و شاخصهای عددی به صورت کمی

مطرح شود.

همه ممیزی ها در مشخص کردن نقاط قوت، شناسایی نقایص و کمک به تعیین اولویتها

برای اقدامات اصلاحی ارزشمند هستند . ممیزی های بهداشت حرفه ای در اصول ممیزی

از دیگر فعالیتها تفاوتی ندارند و می تواند با دیگر ممیزی ها تلفیق شود . به عنوان مثال

ممیزی ها ی ایمنی می تواند با ممیزی های بهداشتی و همچنین با ممیزی های زیست

محیطی تلفیق شوند و با اینکه به عنوان بخشی از ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انجام

شوند.

برنامه ممیزی :

همه مراحل برنامه ممیزی اعم از طرح ریزی، پیگیری و اجرا می بایست با توافق مشترک

بین مدیریت، محل مورد نظر و تیم ممیزی انجام شود. دامنه کاربرد و تعداد ممیزی ها می

بایست متناسب با ماهیت و وسعت فعالیتها و ریسکهای بهداشتی ناشی از آنها باشد. مثلاً

3 سال برای یک پالایشگاه و در مورد ترمینال و پایانه در مدت زمانهای طولانی - در هر 5

تری ممیزی نیاز است.

دامنه کاربرد ممیزی های اختصاصی و عمق بررسی ها باید مورد توافق مدیریت هر

قسمت از واحد مورد ممیزی با شد . این نکته را نباید فراموش کرد که سؤالات و

پاسخهای ذکر شده در قسمت اول و دوم فقط راهنما هستند و ممکن است برای هر

سازمان و سایت دیگری نیاز به تصحیح داشته باشند.

دستورالعملهای ممیزی :

برای انجام ممیزی، بهتر است از یک دستورالعمل استاندارد که در آن دامنه کاربرد

ممیزی و موضوعات مربوط به آن مشخص شده است استفاده شود. معمولاً برای ممیزی

از اسنادی مثل نتایج ارزیابی های ریسک خطرات بهداشتی، بازرسی های داخلی، تست

سیستم های کنترلی (مثل تهویه )، پایش میزان مواجهه و آموزش پرسنل استفاده می

شود.

در ارزیابی دستورالعمله ای کاری می توان از تکنیک ممیزی عمودی که طی آن مراحل

اجرایی دستورالعمل از آغاز تا پایان پیگیری می شود استفاده کرد (مثلاً انتخاب یک ماده

خطرناک یا وظیفه شغلی که مستلزم تماس با آن ماده است و بررسی اینکه در مورد آن

ارزیابی ریسک انجام شده است یا خیر و اینکه کنت رلها در مورد آن مؤثر هستند یا نه )

بازرسی هایی که برای این منظور انجام می شود شامل پایش منظم محیط کار، نگهداری

اسناد، بازرسی و آزمایش، تعمیر و نگهداری و در صورت لزوم ارتباط با پرسنل و پایش

میزان مواجهه آنان می باشد . در برخی موارد ممیزی افقی مفید خواهد بود ک ه طی آن

دستورالعملهای کاری به چند بخش تقسیم شده و هر کدام جداگانه ممیزی می شوند.

شروع ممیزی

پس از توافق در مورد اصول ممیز ی، ممیزان باید با ممیزی شونده تماس گرفته و تاریخ

پیشنهادی را اعلام کرده و پس از توافق آنها، مستندات لازم را از آنها درخواست کنند .

ممیزی شونده لازم است در طول ممیزی ممیزان را راهنمایی کرده و امکانات و تسهیلات

لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

آمادگی برای ممیزی :

در همه ممیزی ها نیاز به آمادگی وجود دارد . ممیزی ها ی داخلی می بایست با توجه به

دامنه کاربردشان محدود شوند . برای انجام یک ممیز ی جامع بهداشتی می بایست هم

ممیزان و هم مدیران سازمان برای ممیزی آماده شوند . ممیز می بایست کپی خطی مشی

ایمنی و بهداشتی و مستندات مربوط به اجرای آنها و همچنین دیگر مواردی ر ا که برای

تایید مستندات لازم هستند در اختیار داشته باشند تا تصمیم گیری کنند که چه کس ی باید

مورد مصاحبه قرار گیرد .

چنانچه قبلاً ممیزی انجام شده باشد نتیجه آن، توصیه ها و روند اجرای آن قبل از ممیزی

می بایست مرور شود . همچنین به نقایص و کا ستی های حاصل از ممیزی های قبلی نیز

می بایست توجه داشت. دیگر مستندات نظیر چارت سازمانی و نتایج آن و همچنین نتایج

حاصل از پایش مواجهه و مراقبتهای بهداشتی نیز می تواند در فرایند طرح ریزی ممیزی

مفید واقع شود.

سیستم ممیزی :

ممیزان باید در کارشان م هارت ، تجربه و دانش لازم را داشته باشند تا بتوانند پس از

مشاهد فرایند ها و فعالیتهای کاری با توجه به استاندارد ه ای موجود در مورد عملکرد

سازمان قضاوت کنند وهمچنین موفقیت ها و یا نقایص و کاستی های سازمان را

شناسایی کنند. .

بسته به محل مورد ممیزی و ماهیت فعالیت های مربوط به آن ، سیستم ممیزی حداقل

می بایست شامل دو نفر باشد . برای انجام یک ممیزی بهداشت شغلی جامع یکی از

ممیزان می بایست ص لاحیت و قابلیت لازم برای ممیزی را داشته و در اعمال و فعالیت

های بهداشت حرفه ای تجربه کافی داشته باشد.

مصاحبه با مدیریت

بازدیدهای ممیزی معمولاً با مصاحبه با مدیریت ارشد سازمان و نماینده مدیریت و

سرپرستان شروع می شود تا میزان درک آنها از خط مشی بهداشت حرفه ای و ترتیب

اجرائیات آن سنجیده شود . اینکه آیا آنها از خطرات بالقوه بهداشتی، ریسک های مرتبط

با فعالیتها و نحوه کنتر ل آنها مطلع هستند . آیا شخصا در برنامه های مربوط به بهداشت

شغلی دخیل هستند یا خیر ؟ در مصاحبه باید میزان تعهد و اینکه خط مشی و

دستورالعملها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین دستیابی به استانداردها مورد

سنجش قرار گیرد.

مدیریت باید قادر باشد تا نشان دهد که از قوانین و استانداردهای مرتبط ب ه حفظ

سلامت و م قتضیات پذیر ش آنها آگاهی دارد . همچنین مدیریت می بایست از پیشرفت

های در حال مطالعه و تاثیرات احتمالی آنها نیز آگاهی نسبی داشته باشد.

مستندسازی ها باید طوری باشند که رویکرد سازمان را نسبت به مدیریت ریسکهای

توصیف (PDCA در مورد چرخه ISO بهداشتی در محیط کار ( ترجیحاً سازگار با 9000

کند.

ممیزان می بایست مشخص کن ند که آیا تعهد مدیریت و منابع اختصاص داده شده به

حفظ سلامتی کارکنان در ب رابر ریسکهای بهداشتی محیط کار با توجه به ماهیت فعالیتها

و خطرات و میزان تماس کارکنان کافی است یا خیر ؟

مصاحبه با کارکنان

در فرآیند ممیزی می بایست یک سری از کارکنان را انتخاب شده و به عنوان نمای نده

کارفرما با آنها مصاحبه ک ند تا میزان پیروی آنها از دستورالعملهای کاری در عمل مورد

سنجش قرار گیرد . همچنین در فرآیند ممیزی لازم است آگاهی کارکنان از خطرات بالقوه

بهداشتی، درک آنها از نقش شان در حفظ سلامتی خود و همکارانشان و ... مورد سنجش

قرار گیرد . مقایسه نتایج حا صل از این مقایسه با نتایج حاصل از مصاحبه با مدیریت

میزان اثر بخشی تبادل اطلاعات در داخل سازمان را نشان می دهد.

بازرسی از سایت :

پیروی و پذیرش دستورالعملهای کاری را می توان از طریق بازرسی برنامه ریزی شده

از محلهای کاری سنجید. با مشاهده اعمال کاری می توان این مسئله را بررسی کرد که

آیا کارکنان و پیمانکاران از دستورالعمل کاری استفاده کنند یا خیر و اینکه چه نقایص و

کاستی هایی در این زمینه وجود دارد.

ارزیابی عملکرد ممیزی شوندگان :

در مورد ممیزی های توصیفی و ساده در اغلب موارد بهتر است از چک لیست های

حاوی سؤالا تی استفاده شود که نواحی بحرانی را پوشش دهند و در آنها پاسخ بلی و

خیر ثبت شود (به عنوان مثال آیا سیستم تهویه در فواصل زمانی مشخص بازرسی و

سرویس می شود ). پاسخ دهی به این شکل در شناسایی کاستی ها و نقایص و همچنین

نقاط قوت آن مورد بسیار مفید خواهد بود.

در مم یزی های کمی جامعتر می توان از پرسشنامه های کتبی استفاده کرد که در آنها

نکات کلیدی و مهم ب رنامه های بهداشت شغلی امتیاز بندی شده است . چنین سیستم

امتیازبندی، ما را قادر می سازد تا نتایج ممیزی را در فواصل زمانی مشخص با هم

مقایسه کنیم . در ممیزیهای جامع بهداشت حرفه ای پیشنهاد می شود که عملکرد محل

مورد ممیزی در مورد اجزاء اصلی فعالیتهای بهداشت حرفه ای مورد ارزیابی قرار گیرد

که عبارتند از :

وضعیتهای غیر روتین

آموزش و آگاهی

مستندسازی، ثبت و ضبط و یکپارچگی

داده ها

ممیزی و بازنگری

سازمان و مدیریت

بهداشت فردی و تناسب با کار

ارزیابی ریسک های بهداشتی

کنترل ریسکهای بهداشتی

پایش عملکرد

قسمت اول : شامل چک لیستی از سؤالات است که با توجه به ماهیت و وسعت فعالیت ها

در محل مورد بررسی برخی از آنها برای ممیزی انتخاب می شوند . در قسمت دوم برای

هر سؤال چهار پاسخ امتیاز بن دی شده مطرح شده است که نحوه امتیازبندی آن به شرح

زیر است :

امتیاز 0- اقدام فوری نیاز است.

امتیاز 1- نقص عمده

امتیاز 2- نقص جزئی

امتیاز 3- کاملاً مناسب

امتیازات را می توان با هم جمع کرد تا امتیاز کل هر موضوع ممیزی مشخص شود .

مقایسه امتیازات حاصل از این موضوعات می تواند در اولویت بندی اقداماتی که می

بایست انجام شود بسیار مؤثر باشد.

استفاده از سیستم امتیاز بندی همچنین در تعیین حداقل حد قابل قبول به عنوان هدفی

برای ممیزی های بعدی به کار می رود . مقایسه امتیازات ممیزی در سایت های مختلف

میتواند در تعیین اینکه چه مواردی قابل دستیابی هستند و یا می توانند به عنوان نقاط

مرجع به کار روند مفید واقع شود.

در مواردی که سؤالات برای محل مورد نظر غیرقابل کار برد است ممکن است نیاز باشد

تا امتیارات طوری تنظیم شوند که از تو روش (بایاس) در نتایج آن اجتناب شود.

دستورالعمل گزارش دهی و پیگیری

اولین باز خورد :

در پایان بازدید ممیزی و قبل از ترک سایت بهتر است تا اولین بازخورد ارائه شود . این

بازخورد می تواند شامل اقدامات پیشنهادی برای بهبود و اولویت بندی انجام آنها باشد .

که تیم ممیزی می توان د آنها ر ا یک در یک جلسه اختتامیه با حضور کارکنان مرتبط محل

مورد ممیزی ارائه کند.

در بیشتر ممیزی ها خلاصه ای از یافته های تیم ممیزی و اقدامات پیشنهادی آنها به

عنوان بازخورد ممیزی کفایت می کند . مورد ممیزی ه ای کمی امتیاز و رت به بندی عناصر

کلیدی ممیزی نیز می بایست داده شود . در هر دو مورد بازخورد ممیزی می بایست

شامل نقاط قوت و نقاط ضعف مدیریت ریسک های بهداشت شغلی باشد.

گزارش رسمی

اگرچه شکل گزارشات ممیزی بسته به خط مشی و دستورالعملهای هر سازمان متفاوت

است ولی یک پیش نویس کتبی می بایست ارائه شود تا ممیزی شونده صحت ممیزی را

چک کند و اولویت بندی ها و فرمت زمانی اجرایی اقدامات اصلاحی با توافق انجام شود.

پس از اینکه با ممیزی شونده توافق شد، گزارش نهایی تهیه می شود تا بدین ترتیب یافته

های حاصل از ممیزی مستند شود . این یافته ها می تواند شامل امتیازات عددی، توصیه

ها، مشاهدات، نتیجه گیری و پیشنهادات برای هر کدام از یافته های ممیزی باشد .

گزارشات ممیزی می بایست عملکرد فعالیت های بهداشت حرفه ای محل مورد نظر را به

طور دقیق انعکاس دهند، حمایت و اطمینان مدیریت ارشد محل مورد نظر را جلب کند و

شامل مواردی که قبلاً در مورد آن بحث نشده است نباشد.

یشنهادهای گزارش ممیزی

بعد ارائه گزارش نهایی، می بایست بین مدیریت و کارکنان در مورد یافته های ممیزی

طرح اجرایی ) اصلاح عدم انطبق ها تدوین گردد . توصیه می ) Action plan بحث شود تا

شود ک ه تیم ممیزی نیز در این جل سه حضور داشته باشد و در تدوین طرح اجرایی به

آنها کمک کند.

طرح اجرایی ): ) Action Plan

برای ردیابی پیشرفت اجرای اقدامات اجرایی به یک سیستم مؤثر نیاز است . وقتی همه

توصیه های (پیشنهادهای) ممیزی مورد بررسی قرار گرفتند و اقدامات مناسب در مورد

آنها انجام شد ف ایل ممیزی بسته می شود . مستندسازی ممیزی می بایست مطابق با خط

مشی و روش کنترل و نگهداری سوابق آن سازمان صورت گیرید.

جدول زمانبندی پیشنهادی ممیزیها

یک جدول زمانی مانند جدول زیر در بسیاری از ممیزی ها می تواند مورد استفاده قرار

گیرد:

پیشنهاد تاریخ ممیزی و توافق مدیریت محل مورد ممیزی و ممیز در مورد تاریخ

ممیزی

درخواست اطلاعات تکمیلی در مورد ممیزی از مدیریت محل مورد ممیزی

درخواست اطلاعات موجود برای تیم ممیزی قطعی کردن تاریخ ممیزی و آشنایی

مقدماتی با نحوه بازدید

جمع آوری یافته های ممیزی و گزارش اولیه تیم ممیری به مدیریت محل مورد

ممیزی

ارائه گزارش پیش نویس ممیزی به مدیر محل مورد ممیزی

ارائه نظرات مدیر محل مورد ممیزی در مورد گزارش پیش نویس

گزارش نهایی توافق شده و بحث

6 ماه قبل از بازدید ممیزی

3 ماه قبل از بازدید ممیزی

1 ماه قبل از بازدید ممیزی

بازدید ممیزی

یک ماه پس از ممیزی

دو ماه پس از ممیزی

سه ماه پس از ممیزی

نظرات() 
http://viabiovit.com/cialis-o-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:30 ق.ظ

You explained this very well!
sildenafil or viagra viagra to buy where can i get viagra online buy cheap viagra online next day delivery buy viagra sample where to buy viagra uk viagra purchase online best buy viagra where can i purchase viagra online viagra pill
Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:56 ق.ظ

Beneficial stuff. Many thanks.
cialis sans ordonnance cialis lowest price achat cialis en suisse cialis 5mg billiger viagra cialis levitra 40 mg cialis what if i take cialis wir preise opinioni cialis generico buy cheap cialis in uk cialis 20 mg cost
Сialis
یکشنبه 14 مرداد 1397 08:36 ق.ظ
Thanks , I've recently been searching for
information about this subject for a while and yours is the greatest I
have found out so far. But, what in regards to the
bottom line? Are you certain in regards to the supply?
Canadian viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:11 ق.ظ

Really plenty of awesome tips!
is buying viagra online legal online pharmacy generic viagra cheapest place to buy viagra online buy generic viagra online uk next day delivery getting viagra online age to buy viagra where can i buy the cheapest viagra buy viagra for men buy cheap viagra online with prescription cheap viagra uk
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 03:51 ب.ظ

Fantastic information. Regards.
tadalafil 10 mg online cialis import cialis generic cialis levitra look here cialis cheap canada cialis en mexico precio rx cialis para comprar online prescriptions cialis viagra or cialis price cialis best
Manar Ahmed
شنبه 18 فروردین 1397 05:50 ق.ظ
Useful information. Lucky me I discovered your web site by accident, and
I'm stunned why this twist of fate did not happened in advance!
I bookmarked it.
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 07:07 ب.ظ

You actually suggested this well.
tesco price cialis the best site cialis tablets fast cialis online buy generic cialis enter site 20 mg cialis cost try it no rx cialis cialis kaufen bankberweisung cialis prices are there generic cialis cialis baratos compran uk
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:42 ب.ظ
It's not my first time to pay a visit this web page, i
am browsing this web site dailly and obtain pleasant data from here daily.
http://starlazusky.weebly.com/blog/shoe-lifts-the-specialists-choice-for-leg-length-difference
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:44 ب.ظ
Wonderful, what a website it is! This web site provides
helpful facts to us, keep it up.
https://marvishertel.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:18 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your site.

You have some really great articles and I feel I would
be a good asset. If you ever want to take some of the
load off, I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

Please blast me an email if interested. Many thanks!
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 07:51 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up
anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google and can damage
your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out
for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
Adrienne
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:18 ق.ظ
Fantastic web site. Plenty of useful information here.

I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious.
And obviously, thanks for your sweat!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:35 ق.ظ
Thanks for finally writing about >بهداشت حرفه ای -ایمنی صنعتی -HSE -ارگونومی- - كلیات ممیزی <Liked it!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:14 ق.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house
. Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Reading this information So i'm glad to exhibit that I've
an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly
what I needed. I most surely will make sure to do
not omit this site and provides it a look on a constant basis.
اینترسرا
چهارشنبه 1 مرداد 1393 03:31 ق.ظ
اینترسرا سرای اینترنتی شما
امیر مظاهر
پنجشنبه 20 تیر 1392 09:04 ق.ظ
مقاله میخواهم باتشکر
فهیمه رفیعی
چهارشنبه 16 اسفند 1391 12:51 ب.ظ
gvjhjum kjh
علیرضا
دوشنبه 23 بهمن 1391 05:33 ب.ظ
مقاله می خوام
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ چیه؟

http://www.iransohrab.net

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :